Benedykt XVI: Cyfrowe technologie powinny służyć dialogowi i podtrzymywaniu więzów przyjaźni

Cyfrowe technologie, zwłaszcza telefonia komórkowa i internet winny służyć poszanowaniu innych, prowadzeniu dialogu i podtrzymywaniu więzów przyjaźni - napisał Benedykt XVI w orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Papież zwraca uwagę, że istnieje pewna różnica między młodzieżą a dorosłymi w podejściu do mediów. Młodzież praktycznie od małego wychowuje się wśród bardzo nowoczesnych środków społecznego przekazu. Komórka, komputer i internet nie jest dla niej czymś nowym. Natomiast dorośli ludzie muszą się tego dopiero nauczyć. Ale i dorośli, i młodzi powinni wykorzystywać te cyfrowe technologie do prowadzenia dialogu i podtrzymywania więzów przyjaźni - wskazuje Benedykt XVI. Ojciec Święty patrzy z zadziwieniem jak telefonia komórkowa czy komputery, internet docierają z mnóstwem obrazów i słów do najdalszych zakątków całego świata. Wylicza również pozytywne zastosowania technologii cyfrowej. Papież traktuje to bardzo szeroko, od nawiązywania więzów przyjaźni aż do prowadzenia bardzo skomplikowanych programów społecznych.

W dalszej części dokumentu Benedykt XVI rozważa trzy punkty: poszanowanie, dialog i przyjaźń. Zwraca uwagę na to, że winniśmy szanować każdego człowieka, także za pośrednictwem najnowszych technologii cyfrowych. Nic nie powinno degradować człowieka, nie wolno szerzyć nietolerancji, a także należy z wielkim poszanowaniem podchodzić do ludzkiej seksualności i nie wykorzystywać ludzkiej słabości w tym względzie – podkreśla Benedykt XVI.

Papież zaznacza, że nowe technologie powinny być otwarte na dialog między ludźmi różnych kultur, religii i krajów. Życie jest nie tylko następstwem pewnych wydarzeń i doświadczeń, ale jest poszukiwaniem prawdy, dokonywaniem wyborów i doświadczeniem wolności - czytamy.

Trzeci, najobszerniejszy punkt orędzia dotyczy więzów przyjaźni. Ojciec Święty zauważa, że technologie cyfrowe poszerzyły słownik o więzy społeczne, które budowane są na podstawie świata cyfrowego. Prawdziwa przyjaźń, według Papieża, zawsze powinna służyć dobru i ludzkiej osobie. Nie powinna ona być trywializowana. Byłoby rzeczą bardzo smutną, gdyby przyjaźnie budowane on line, a zatem właśnie w świecie cyfrowym, były bardziej cenne dla współczesnego człowieka niż ich własna rodzina, ich sąsiedzi. Ojciec Święty przestrzega też przed znanym już dobrze zjawiskiem związanym z internetem, mianowicie izolowania się od świata realnego poprzez ucieczkę w świat wirtualny.

Pod koniec dokumentu Benedykt XVI apeluje do młodych wierzących, aby byli świadkami swojej wiary w świecie cyfrowym. Apel Papieża sprowadza się do słów: wprowadzajcie kulturę do tych środków dzisiejszego przekazu, wprowadzajcie wartości, na których budujecie swoje własne życie. Głoszenie Chrystusa może i powinno się odbywać także w świecie nowoczesnych technologii, bo na cyfrowym kontynencie też może i powinna być głoszona Ewangelia Chrystusa – podkreśla Papież.

***

Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono w 1967 r. Od ponad 20 lat orędzie na ten dzień publikowane jest zazwyczaj 24 stycznia, we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy katolickich i dziennikarzy.

W większości krajów Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzi się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, ale episkopaty krajowe mogą też wyznaczać własny termin obchodów. W Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września.

Sprawami mediów w Konferencji Episkopatu Polski zajmuje się Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Jej przewodniczącym jest metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. W skład Rady wchodzą także abp Kazimierz Nycz i biskupi: Piotr Jarecki, Adam Lepa i Jan Tyrawa, a także świeccy i duchowni związani z mediami.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama