Prezydium CCEE u Ojca Świętego

Papież spotkał się z prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) - donosi Radio Watykańskie.

Przyjęci zostali: jej przewodniczący – kard. Péter Erdő, prymas Węgier, obaj wiceprzewodniczący – kardynałowie Josip Bozanić z Zagrzebia i Jean-Pierre Ricard z Bordeaux, sekretarz generalny Rady, którym jest Portugalczyk, ks. Duarte da Cunha, oraz jego zastępca, węgierski ksiądz greckokatolicki Ferenc Janka.

Po papieskiej audiencji spotkali się oni w siedzibie Radia Watykańskiego z dziennikarzami reprezentującym w Rzymie międzynarodową prasę. Zapoznali ich z programem działalności Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) na rok 2009.

W kalendarzu przewidzianych wydarzeń znalazło się kolejne, już 9. spotkanie przewodniczących episkopatów południowo-wschodniej Europy. Planuje się je w dniach 3-8 marca w tureckim mieście Iskenderun niedaleko Tarsu. Tematem będzie „Chrześcijańska i katolicka tożsamość śladami św. Pawła”. Udział wezmą przewodniczący konferencji biskupów z Albanii, Bośni Hercegowiny, Bułgarii, Grecji, Mołdawii, Rumunii i Turcji oraz z obejmującej kilka krajów bałkańskich Międzynarodowej Konferencji Episkopatu śś. Cyryla i Metodego.

W zaprezentowanym 18 grudnia kalendarzu są również dwa europejskie kongresy, organizowane w Rzymie. W dniach 4-7 maja będzie to spotkanie o katechezie, a od 6 do 12 lipca – kongres studentów. Natomiast przyszłoroczne zgromadzenie ogólne Rady Konferencji Biskupich Europy z udziałem przewodniczących europejskich episkopatów planuje się na 1-4 października w Paryżu. Ponadto program przewiduje szereg wydarzeń dorocznych, takich jak spotkanie wspólnego komitetu rady katolickich episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Zbierze się on w dniach 19-22 lutego w Ostrzyhomiu na Węgrzech.

Prezydium poinformowało też dziennikarzy o tegorocznych wynikach trzech inicjatyw Rady Konferencji Biskupich Europy: rozmów katolicko-prawosławnych, współpracy biskupów Europy i Afryki oraz dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Przedstawiono wspólną deklarację z pierwszego Forum Katolicko-Prawosławnego, które odbyło się od 11 do 14 grudnia w Trydencie na północy Włoch. Podkreślono w niej zgodność obu wyznań w kwestiach rodziny, moralności seksualnej i wychowania. Inny zaprezentowany dziś dokument to przesłanie końcowe ze spotkania zorganizowanego przez Radę wspólnie z Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM) w zeszłym miesiącu (19-23 listopada) w Liverpoolu. Było ono poświęcone solidarności między episkopatami obu kontynentów w kontekście migracji. Wydarzenia te przedstawili już przed naszym mikrofonem ich uczestnicy. O forum katolicko-prawosławnym w Trydencie mówił arcybiskup mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz, a o spotkaniu europejsko-afrykańskim w Liverpoolu bp Edward Janiak z Wrocławia, który jest przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

«« | « | 1 | » | »»