Benedykt XVI: telegram do Świętego Synodu

Za Radiem Watykańskim publikujemy treść telegramu kondolencyjnego Benedykta XVI skierowanego do Świętego Synodu.

Do Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

Z żywym wzruszeniem przyjąłem wiadomość o śmieci Jego Świątobliwości Aleksego II, patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Z braterską miłością pragnę przesłać Świętemu Synodowi oraz wszystkim członkom Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego najszczersze kondolencje, zapewniając o mej duchowej bliskości w tej chwili wielkiego smutku. Zanoszę modlitwy do Boga, aby przyjął do swego królestwa pokoju i wiecznej radości swego niestrudzonego sługę oraz obdarzył pocieszeniem i otuchą wszystkich opłakujących jego śmierć.

Wspominając wspólne zaangażowanie na drodze wzajemnego zrozumienia i współpracy między prawosławnymi i katolikami, chcę przypomnieć wysiłki zmarłego patriarchy, podjęte dla odrodzenia Kościoła po srogich prześladowaniach ideologicznych, które doprowadziły do męczeństwa tak wielu świadków wiary chrześcijańskiej. Pamiętam także mężną walkę w obronie wartości ludzkich i ewangelicznych, jaką prowadził zwłaszcza na kontynencie europejskim. Wierzę, że jego zaangażowanie zaowocuje pokojem oraz autentycznym rozwojem ludzkim, społecznym i duchowym. Niech w bolesnej godzinie żałoby, gdy jego doczesne szczątki powierzane są ziemi w nadziei zmartwychwstania, pamięć tego sługi Chrystusowej Ewangelii będzie wsparciem dla wszystkich pogrążonych w bólu i zachętą dla tych, którzy podejmą jego dziedzictwo w prowadzeniu czcigodnego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Z braterską miłością w Chrystusie Zmartwychwstałym,

Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg