Watykan: biskupi z Boliwii u Papieża

Dobrze znam trudności przeżywane przez wiernych i wszystkich mieszkańców waszego kraju już od pewnego czasu, a obecnie, jak się zdaje, jeszcze się zaostrzające. Są niewątpliwie powodem niepokoju i szczególnej troski duszpasterskiej dla Kościoła. - takie słowa Ojca Świętego do boliwijskich biskupów przekazuje Radio Watykańskie.

Do bolączek duszpasterskich Kościoła w Boliwii nawiązał Benedykt XVI, spotykając się 10 listopada z tamtejszymi biskupami, którzy przybyli z wizytą ad limina.

„Dobrze znam trudności przeżywane przez wiernych i wszystkich mieszkańców waszego kraju już od pewnego czasu, a obecnie, jak się zdaje, jeszcze się zaostrzające – mówił Ojciec Święty. – Są niewątpliwie powodem niepokoju i szczególnej troski duszpasterskiej dla Kościoła. Potrafił on z bliska towarzyszyć wszystkim Boliwijczykom w niełatwych sytuacjach, mając na celu wyłącznie ożywianie nadziei i wiary, zachęcanie do jedności i pojednania, zachowanie pokoju. Nie brak też innych wyzwań duszpasterskich. Trzeba bowiem zawsze ożywiać i umacniać wiarę zaszczepioną na ziemi boliwijskiej. Ważne jest to zwłaszcza, gdy dostrzega się oznaki pewnego osłabienia życia chrześcijańskiego, spowodowanego różnymi czynnikami. Szerzy się niekonsekwencja między wyznawaną wiarą a wzorcami życia osobistego i społecznego. Kiedy zaś formacja jest powierzchowna, naraża to ochrzczonych na uleganie obietnicom nęcącym, ale złudnym”.

Papież zwrócił uwagę na wartość żywej w Boliwii pobożności ludowej. Trzeba popierać jej rozwój, równocześnie stale zabiegając o jej pogłębienie. Musi być ona zawsze oświecana Słowem Bożym, umacniana przez sakramenty i wierność wartościom moralnym. Ojciec Święty podkreślił potrzebę systematycznej katechezy, obejmującej całą treść wiary katolickiej. Przypomniał, że Kościół w Boliwii prowadzi liczne instytucje oświatowe. Biskupi winni czuwać, by ich katolicka tożsamość była zachowana i respektowana. Wszyscy wierni mają bowiem prawo do wychowania chrześcijańskiego. Benedykt XVI wyraził też uznanie boliwijskiemu Kościołowi dla jego zaangażowania na rzecz ubogich, którzy stanowią znaczną część ludności kraju. Zachęcił biskupów do kultywowania ducha komunii i zgody. Tę komunię ubogacają też więzy braterstwa z innymi Kościołami lokalnymi, nieraz także z dalekich krajów, które pragną uczestniczyć w ewangelizacji Boliwii.

«« | « | 1 | » | »»