O harmonii między Kościołem i państwem

Na międzynarodową rolę Czech wskazał Benedykt XVI, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Pavel Vošalík złożył 27 września listy uwierzytelniające. Papież nawiązał nie tylko do faktu, że Czechy przewodniczyć będą w 2009 r. Unii Europejskiej.

Wspomniał też zaangażowanie czeskiej Caritas i innych tamtejszych organizacji humanitarnych w pomoc za granicą.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że całe społeczeństwo odnosi pożytek, gdy Kościół może dysponować dobrami materialnymi i duchowymi potrzebnymi mu do pełnienia swej misji. Papież ufa, że specjalna komisja, ustanowiona przez czeski rząd i parlament dla rozwiązywania kwestii związanych z własnością kościelną, uzna lojalnie wkład, jaki Kościół wnosi w dobro kraju. W szczególności ma nadzieję, iż zostanie to uwzględnione w decyzjach o przyszłości praskiej katedry, która jest świadectwem bogatego czeskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego oraz zgodnego współistnienia Kościoła i państwa. Ojciec Święty przypomniał wkład czeskiej Caritas w dobro wszystkich bez różnicy obywateli, zwłaszcza w dziedzinie pomocy kobietom ciężarnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i więźniom. Jej współdziałanie z ministerstwem zdrowia jest dobrym przykładem współpracy instytucji kościelnych i państwowych. Papież złożył tez kondolencje w związku ze śmiercią w terrorystycznym zamachu czeskiego ambasadora w Pakistanie.

Nowy przedstawiciel Republiki Czeskiej przy Watykanie ma 45 lat i jest z zawodu prawnikiem. Był już ambasadorem w Południowej Afryce i w Kanadzie oraz wiceministrem spraw zagranicznych. W przesłaniu przekazanym Benedyktowi XVI Pavel Vošalík podkreślił głębokie związki swego kraju z Kościołem. Za kościelną pomoc narodowi cierpiącemu pod tyranią faszyzmu, a potem komunizmu wyraził Papieżowi wdzięczność. Wspomniał przy tym postać męczeńskiego arcybiskupa Pragi, kard. Josefa Berana.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama