Benedykt XVI: św. Paweł wzorem głoszenia

Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie papież kontynuował rozpoczęty przed wakacjami cykl katechez poświęcony życiu i działalności św. Pawła z okazji obchodzonego właśnie Roku Apostoła Narodów.

Papież potępił antychrześcijańskie zamieszki do jakich doszło przed kilku dniami w stanie Orisa we wschodnich Indiach.

W watykańskiej Auli Pawła VI zgromadziło się kilka tysięcy pielgrzymów z całego świata. „Módlmy się, aby Pan, który objawił swoje światło świętemu Pawłowi, objawił mu swoje serce poprzez słowo, aby i nam objawił swoje światło i nasze serce zostało dotknięte przez Jego słowo i abyśmy również my mogli dawać światło Ewangelii dzisiejszemu światu, którego tak bardzo potrzebuje” – powiedział Benedykt XVI.

Papież podkreślił, że św. Paweł całkowicie oddał się głoszeniu Ewangelii nie oszczędzając swoich sił. Stawiał czoła wielu problemom, o czym sam pisał w Liście do Koryntian. „Wszystko czynił dla Ewangelii i troszczył się o w wszystkie Kościoły. Jego dusza była zafascynowana światłem Ewangelii, był rozmiłowany w Chrystusie i był głęboko przekonany, aby dać światu światło Chrystusa” – powiedział Benedykt XVI. Papież zaznaczył, że w postawie św. Pawła możemy dostrzec ważne dla nas wszystkich piękno Ewangelii.

Ojciec Święty przedstawił najważniejsze etapy życia św. Pawła zwracając szczególną uwagę na jego trzy podróże apostolskie. Przypomniał, że apostoł Paweł urodził się ok. roku 8 w Tarsie w Cylicji. Mówił po grecku a wychowywany był w tradycji żydowskiej. Gdy miał 12-13 lat przeniósł się do Jerozolimy aby tam kształcić się w szkole rabina Gamaliela w prawie faryzejskim. Był wychowywany według surowych zasad i w czci dla mojżeszowej Tory co wpłynęło na jego niechęć wobec ruchu powstającego wokół Jezusa Chrystusa. W tym czasie surowo prześladował chrześcijan. Po nawróceniu pod Damaszkiem stał się niestrudzonym apostołem narodów. Działalność apostolska Pawła wiąże się z trzema wielkimi podróżami: pierwszą z Antiochii do Listry i Derbe, drugą z Jerozolimy do Aten i Koryntu oraz trzecią z Antiochii do Efezu i Macedonii. Można także mówić o czwartej podróży, w trakcie której Paweł jako więzień dociera do Rzymu, aby tam umrzeć męczeńską śmiercią około roku 67.

Papież pozdrowił w kilku językach pielgrzymów. Zwracając się do Polaków powiedział: „Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. W roku św. Pawła Apostoła polecam jego wstawiennictwu wasze wspólnoty kościelne, wasze rodziny i was samych. Niech oddanie sprawie Chrystusa będzie dla nas wszystkich przykładem i umocnieniem. Serdecznie wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”


Oto pełny tekst papieskiego nauczania:

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama