Benedykt XVI: Dialog międzyreligijny wymaga formacji

Szerszy cel dialogu to odkrywanie prawdy, a motywem tego jest miłość - w posłuszeństwie posłannictwu powierzonemu Kościołowi przez Chrystusa. Wskazał na to Benedykt XVI uczestnikom kończącej się 7 czerwca sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Jest to pierwsze posiedzenie plenarne tej dykasterii od początku obecnego pontyfikatu. Papież przypomniał odpowiedzialność Kościoła za służbę prawdzie. Podkreślił, że to miłość przynagla wszystkich wierzących do dialogu i współpracy. Równocześnie chrześcijańskich partnerów dialogu z wyznawcami innych religii zachęca ona do proponowania – ale nie narzucania – wiary w Chrystusa.

„Od Soboru Watykańskiego II skupiono uwagę na elementach duchowych, które dla różnych tradycji religijnych są wspólne – mówił Ojciec Święty. – Pomogło to na wiele sposobów w budowaniu pomostów zrozumienia ponad granicami różnych religii. Wiem, że w trakcie dyskusji rozważaliście pewne kwestie praktyczne relacji międzyreligijnych.

Były to: tożsamość partnerów dialogu, edukacja religijna w szkołach, konwersja, prozelityzm, wzajemność, wolność religijna i rola zwierzchników religijnych w społeczeństwie. Są to ważne zagadnienia, którym zwierzchnicy religijni żyjący i działający w pluralistycznym społeczeństwie muszą poświęcać wiele uwagi. Należy podkreślić potrzebę formacji tych, którzy prowadzą dialog międzyreligijny. Jeśli ten dialog ma być autentyczny, musi być pielgrzymowaniem wiary. Jakżeż konieczne jest, by ci, którzy go prowadzą, byli dobrze uformowani we własnej wierze i dobrze poinformowani o wierze innych!”.

Ojciec Święty poparł wysiłki Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego podejmowane w organizowaniu kursów formacyjnych i programów na tym polu – zwłaszcza dla seminarzystów i kształcącej się młodzieży. Pomocą w takiej formacji będzie przygotowywany obecnie przez dykasterię dokument ze wskazaniami duszpasterskimi dla Kościołów lokalnych w społeczeństwach wieloreligijnych i wielokulturowych. O rozpoczętych pracach nad nim mówił podczas audiencji przewodniczący Rady, kard. Jean-Louis Tauran.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg