Benedykt XVI o świadectwie dziewic konsekrowanych

„Dla oczu wiary wasz charyzmat jest świetlisty i owocny, podczas gdy oczom świata wydaje się niejasny i bezużyteczny" - powiedział Papież do uczestniczek drugiego międzynarodowego kongresu-pielgrzymki kobiet należących do stanu dziewic poświęconych Bogu.

Ta starożytna forma życia konsekrowanego, znana już od czasów apostolskich, rozwinęła się ponownie w naszej epoce. Polega na konsekracji specjalnym obrzędem przez biskupa kobiet, które nie prowadzą życia we wspólnotach, ale realizują charyzmat dziewictwa w szczególnej łączności z Kościołem lokalnym, pozostając na świecie. W odbywającym się w Rzymie kongresie-pielgrzymce bierze udział 500 kobiet z 52 krajów. Jego temat to „Dziewictwo konsekrowane w świecie – dar dla Kościoła i w Kościele”.

„Starajcie się, by promieniowała z was zawsze godność Chrystusowej oblubienicy, wyrażając nowość życia chrześcijańskiego i pogodne oczekiwanie na życie przyszłe – powiedział Benedykt XVI. - Przez swoje prawe życie możecie być wówczas gwiazdami wskazującymi światu drogę. Wybór życia w dziewictwie przypomina bowiem o przemijalności rzeczy ziemskich i antycypuje dobra przyszłe. Bądźcie świadkami czujnego, aktywnego oczekiwania, radości, pokoju właściwego tym, którzy zawierzają Bożej miłości. Bądźcie obecnymi w świecie, ale równocześnie pielgrzymującymi do Królestwa niebieskiego”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama