Papież w 40-lecie Humanae Vitae: Płciowości nie można redukować do żądzy

Ojciec Święty wskazał na aktualność encykliki Humanae Vitae, mówiącej o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Benedykt XVI przyjął uczestników międzynarodowego kongresu zorganizowanego na Uniwersytecie Laterańskim z okazji 40. rocznicy publikacji tego dokumentu (25 lipca 1968).

W skierowanym do nich przemówieniu zaznaczył, że wspomniana encyklika, jako owoc Soboru Watykańskiego II, stanowi wyraz odwagi oraz podkreśla ciągłość nauczania i tradycji Kościoła.

Miłość małżeńska jest w niej ukazana jako wyraz pełnej jedności osób, zarówno duchowej, jak i fizycznej, w całkowitym i dobrowolnym darze z siebie, otwartym na dar życia. Zawarta w niej prawda, w obliczu nowych odkryć naukowych staje się jeszcze bardziej aktualna i pobudza do refleksji nad miłością małżeńską – zaznaczył Benedykt XVI.

Papież przestrzegł przed konsekwencjami konsumpcjonizmu w relacjach międzyludzkich i redukowaniem płciowości do żądzy. „Jako wierzący nie możemy pozwolić, aby dominacja techniki dewaluowała miłość i świętość życia” – podkreślił Benedykt XVI. Przypomniał, że małżonkowie, przekazując życie, uczestniczą w Bożym akcie stwórczym, a fakt ten wpisany jest w serce człowieka jako prawo naturalne. Wynika stąd, że normy moralne dotyczące prokreacji nie mają charakteru wyłącznie religijnego, lecz powszechny, obowiązujący wszystkich ludzi, niezależnie od wyznawanego światopoglądu.

Benedykt XVI zaapelował o ścisłe wiązanie miłości i racjonalności, prowadzące do odpowiedzialnego rozwijania życia małżeńskiego i przyjmowania daru życia. Podkreślił osobowy wymiar aktu miłości, stanowiący największą tajemnicę i współudział w stworzeniu, którego nie może zastąpić żadna mechaniczna technika.

Ojciec Święty zdaje sobie sprawę, że stanowisko Kościoła w kwestiach przekazywania życia i etyki seksualnej napotyka na wiele sprzeciwów we współczesnym świecie. „Nauczanie wyrażone w encyklice Humanae vitae nie jest łatwe” – mówił Papież. „Jest ono jednak zgodne z podstawową strukturą, poprzez którą życie ludzkie było nieustannie przekazywane, od stworzenia świata, w poszanowaniu natury i zgodnie z jej wymaganiami. Szacunek dla ludzkiego życia i ochrona godności osoby każą nam próbować wszelkich sposobów, aby wszyscy znali autentyczną prawdę o odpowiedzialnej miłości małżeńskiej, w pełni zgodnej z prawem wypisanym w sercu każdego” – powiedział Benedykt XVI.

Papież zaapelował o dobrą formację młodzieży, aby mogła poznać prawdziwy sens miłości oraz przygotowała się do niej również przez odpowiednie wychowanie seksualne. Szerzenie fałszywego obrazu miłości nie przynosi chluby wolnemu i demokratycznemu społeczeństwu. Wolność musi się łączyć z prawdą, a odpowiedzialność z poświęceniem, a nawet ofiarą. Bez tego ludzkiej wspólnocie grozi zamknięcie się w ciasnym egoizmie – przestrzegł Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»