Benedykt XVI: Przykazanie miłości podstawą zasad socjalnych

„Odpowiedzialność chrześcijan za działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju, ich wysiłek wnoszony w tworzenie dobra wspólnego są nieodłączne od misji głoszenia daru życia wiecznego, do którego Bóg powołuje każdego człowieka".

Wskazał na to Ojciec Święty uczestnikom XIV sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Obraduje ona (w dniach 2-6 maja) na temat równoczesnego stosowania zasad solidarności i pomocniczości w dążeniu do dobra wspólnego”. Papież podkreślił znaczenie podstawowych zasad katolickiej nauki społecznej, jakimi są godność osoby ludzkiej, dobro wspólne, solidarność i pomocniczość, dla podejmowania zadań stojących przed ludzkością na początku XXI wieku. Wymienił wśród nich zmniejszanie nierówności w podziale dóbr, poszerzanie możliwości edukacji, popieranie zrównoważonego wzrostu i rozwoju oraz ochronę środowiska.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że zasady katolickiej nauki społecznej mają nie tylko wymiar „horyzontalny”, obejmujący płaszczyznę ludzką, ale też „wertykalny”, czyli odnoszący się do Boga i Jego przykazań. Dotyczy to zarówno solidarności, jak i pomocniczości. Zgodnie z tą ostatnią zasadą państwo i inne społeczności wyższej rangi mają podejmować tylko te działania, których sami obywatele i społeczności niższego szczebla wykonać nie potrafią i nie mogą.

„Jezus uczy nas, że miłość każe oddawać życie dla dobra drugich. W tym znaczeniu prawdziwa solidarność – choć zaczyna się od uznania równej wartości drugiej osoby – osiąga pełnię tylko wówczas, gdy ochotnie oddaję życie w służbie innym” – mówił Papież. Wyjaśnił, że na tym polega „wertykalny” wymiar solidarności: Mam stawać się mniejszy od drugiego, by służyć jego potrzebom, tak jak Jezus „uniżył samego siebie”, by dać ludziom udział w swoim boskim życiu razem z Ojcem i Duchem Świętym. Podobnie pomocniczość. Zachęca ludzi do swobodnego nawiązywania życiodajnych relacji z tymi, z którymi są bardziej związani i od których bezpośrednio zależą.

Wymaga od wyższych władz respektowania tych relacji. Zarazem ujawnia wymiar „wertykalny”, odnosząc się do Stwórcy porządku społecznego. „Społeczeństwo przestrzegające zasady pomocniczości uwalnia ludzi od poczucia zwątpienia i rozpaczy. Daje im swobodę wzajemnego angażowania się w dziedziny handlu, polityki czy kultury. Gdy osoby odpowiedzialne za dobro publiczne dostosowują się do naturalnego ludzkiego dążenia do samorządu opartego na pomocniczości, dają miejsce indywidualnej odpowiedzialności oraz inicjatywie. A co ważniejsze, dają miejsce miłości, która zawsze pozostaje «drogą najdoskonalszą»” – powiedział Papież.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg