Waszyngton: Spotkanie ze światem akademickim

Benedykt XVI odwiedził Katolicki Uniwersytet Ameryki. Na campus uczelni przybył w czwartek po południu limuzyną z nuncjatury apostolskiej.

„Aktualna sytuacja uniwersytetu jest bardzo dobra” – powiedział Radiu Watykańskiemu prof. Bronisław Misztal. Dziekan tamtejszego wydziału socjologii poinformował, że w ciągu ostatnich lat nastąpiło kompletne odnowienie koncepcji uczelni. Jest bardzo dużo doktorantów oraz studentów zaawansowanych, tzw. graduate students. „Obecnie na uczelni studiuje 10 tys. osób, z czego 2,5 tys. na pierwszym cyklu i ok. 4 tys. doktorantów oraz studentów szkół prawa, inżynierii, architektury i pielęgniarstwa. Katolicki Uniwersytet Ameryki jest jedyną uczelnią w Stanach Zjednoczonych, która kształci w zakresie prawa kanonicznego, i jedną z niewielu, które kształcą w zakresie filozofii katolickiej, zwłaszcza w duchu koncepcji św. Tomasza z Akwinu” – powiedział prof. Misztal.

Na spotkanie ze światem katolickiej nauki przybyło ok. 600 przedstawicieli szkół wszystkich szczebli. Zorganizowano je w sali konferencyjnej otwartego pięć lat temu Centrum Edwarda Pryzbyly. Ok. 6 tys. studentów żywiołowo witało Papieża przed budynkiem.

„Dziś bardziej niż kiedykolwiek dotąd katolickie szkolnictwo winno być światłem dla współczesnej kultury, winno nieść blask Ewangelii Chrystusa światu tak często fałszywie oślepianemu światłem mu przeciwnym” – powiedział, witając Papieża, rektor uczelni, o. David O’Connel CM. „Szkolnictwo katolickie przyjmuje i ukazuje zasadę dobra wspólnego jako podstawę oświeconego społeczeństwa. Wychowanie katolickie umożliwia młodym zwalczanie relatywizmu moralnego, który, niestety, rozbudził egoizm, wybujały indywidualizm oraz człowieczeństwo odizolowane, gdzie brak katolickiego szkolnictwa” – zauważył rektor. O. O’Connel zapewnił Papieża o miłości i wsparciu wszystkich instytucji i wspólnot akademickich, którymi kierują obecni na spotkaniu profesorowie.

„Jakże są piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” – Benedykt XVI rozpoczął przemówienie do świata akademickiego fragmentem z Listu do Rzymian.

W spotkaniu ze światem nauki uczestniczył również przewodniczący Rady Nadzorczej uczelni, bp William Lori. Ze szczegółowego zestawienia wynika, że na spotkanie z Papieżem przybyło m.in. 235 rektorów uniwersytetów oraz 195 dyrektorów odpowiedzialnych za wychowanie w poszczególnych diecezjach.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama