Benedykt XVI modli się za tragicznie zmarłych polskich lotników

Ojciec Święty poinformowany o katastrofie lotniczej, jaka zdarzyła się 23 stycznia br. pod Mirosławcem, przesyła Rodzinom i Bliskim tragicznie Zmarłych Lotników wyrazy serdecznego współczucia.

Poleca Bogu w modlitwie wszystkich, którzy z bolesnym sercem przeżywają śmierć swoich ukochanych Mężów, Ojców, Dowódców, Przyjaciół, najbliższych Kolegów i Współpracowników.

A oto pełen tekst kondolencji Ojca Świętego, przesłanych dziś na ręce biskupa polowego, Tadeusza Płoskiego:

Jego Ekscelencja

Ks. Biskup Tadeusz PŁOSKI

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Jego Świątobliwość Benedykt XVI poinformowany o katastrofie lotniczej, jaka zdarzyła się 23 stycznia br. pod Mirosławcem k. Szczecina, w której poniosła śmierć elita dowódców wojskowych polskich sił lotniczych, przesyła na ręce Księdza Biskupa Rodzinom i Bliskim tragicznie Zmarłych Lotników wyrazy serdecznego współczucia. Poleca Bogu w modlitwie wszystkich, którzy z bolesnym sercem przeżywają śmierć swoich ukochanych Mężów, Ojców, Dowódców, Przyjaciół, najbliższych Kolegów i Współpracowników.

Ich życie zostało tragicznie przerwane na lotniczym szlaku, w powrotnej drodze z konferencji na temat „Bezpieczeństwa lotnictwa wojskowego". Umacnia nas ufność w Bożą Opatrzność, która pozwala wierzyć, że ich powołanie, starania, życiowy dorobek znalazły swoje dopełnienie w chwale Przedwiecznego Ojca. Niech dla wszystkich umocnieniem będą słowa z Apokalipsy św. Jana Apostoła: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny" (Ap 14, 13),

Ojciec Święty prosi w modlitwie Miłosiernego Boga, by śp. Zmarli Lotnicy mieli udział w chwale Zmartwychwstałego Chrystusa Pana. Uprasza dar męstwa i ukojenia w bólu dla Rodzin Ofiar tej katastrofy. Jest ona również niepowetowaną stratą dla Polski i polskiego lotnictwa.

Wszystkich wstrząśniętych tym tragicznym wydarzeniem, umacnia duchowo i z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Również ze swej strony przesyłam szczere wyrazy współczucia i duchowej jedności. Oddany w Panu,

† Kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu

Watykan, 25 stycznia 2008 r.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama