Ojciec Święty o wychowawczych wyzwaniach dla Kościoła

Na znaczenie, jakie wobec wyzwań, przed którymi stoi dziś Kościół i świat, ma praca Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, wskazał Papież, spotykając się z uczestnikami jej sesji plenarnej (21-23 stycznia).

Dykasteria ta zajmuje się szkolnictwem katolickim wszystkich szczebli włącznie z seminariami duchownymi. Benedykt XVI podkreślił wagę, jaką ma podjęta przez kongregację refleksja nad apostolskimi zadaniami uniwersytetów katolickich, a zwłaszcza wydziałów teologii. Wyraził zadowolenie z przygotowywanej reformy studiów kościelnych. W przypadku studiów filozoficznych jej opracowanie wchodzi już w fazę końcową. Uwzględniono przy tym wskazania encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”.

„Przed dyscyplinami kościelnymi, zwłaszcza przed teologią, stają nowe pytania w dzisiejszym świecie – mówił Benedykt XVI. – Z jednej strony ulega on pokusie racjonalizmu, zdążającego drogą fałszywej wolności rozumu w oderwaniu od wszelkich odniesień religijnych. Z drugiej strony świat ulega dziś fundamentalizmom, które zafałszowują prawdziwą istotę religii, pobudzając do przemocy i fanatyzmu.

Również szkoła musi stawiać sobie pytania o misję, jaką ma pełnić w dzisiejszym kontekście społecznym, naznaczonym wyraźnym kryzysem edukacji. Główną misją szkoły katolickiej jest formowanie ucznia zgodnie z całościową wizją antropologiczną. Chociaż otwarta na wszystkich i respektująca tożsamość każdego, musi ona koniecznie proponować własną, ludzką i chrześcijańską perspektywę wychowawczą. Staje przed nią nowe wyzwanie, zaostrzone jeszcze przez globalizację i wzrastający pluralizm. Wyzwaniem tym jest spotkanie religii i kultur we wspólnym poszukiwaniu prawdy”.

Innym tematem obecnej sesji plenarnej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego jest reforma formacji kapłańskiej. Dotycząca jej „Ratio fundamentalis” została opracowana w roku 1970, zaraz po Soborze Watykańskim II, a później uzupełniona po wydaniu w 1983 roku nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Papież wskazał, że w obecnej reformie studiów seminaryjnych konieczne będzie lepsze dostosowanie ich do potrzeb dialogu ze współczesnymi kulturami. Wymaga to pogłębienia zarówno formacji naukowej, jak i duchowej. Kongregacja przygotowuje też dokument o powołaniu kapłańskim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama