Papieskie przesłanie na Światowy Dzień Chorego

W Watykanie opublikowano papieskie przesłanie na XVI Światowy Dzień Chorych. Obchodzi się go tradycyjnie 11 lutego i wpisze się on w tym roku w jubileusz Lourdes.

Tematem tegorocznego Dnia Chorego jest Eucharystia, Lourdes i duszpasterstwo chorych. W tym roku obchodzimy bowiem 150. rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes. Tam odbędą się główne uroczystości. Ojciec Święty zwraca uwagę na teologiczny wymiar tego wydarzenia. Maryja Niepokalanie Poczęta jest wielkim darem dla ludzkości. Uczy nas całkowitego zawierzenia Bogu od tajemnicy Zwiastowania aż po Kalwarię, po Krzyż, na którym umiera Jej Syn. Tę tajemnicę przeżywamy w każdej Mszy św.

W czerwcu będziemy obchodzić Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu. Będzie on przebiegał pod hasłem „Eucharystia – dar Boga dla życia świata”. Istnieje ścisły związek Matki Bożej z Eucharystią. Dlatego Eucharystia – podkreśla Benedykt XVI – ma być centrum duszpasterstwa służby zdrowia. Msza św., adoracja, kult Eucharystii, zapewnienie wiatyku dla wszystkich to serce duszpasterstwa służby zdrowia i największa pomoc, jaką możemy chorym okazać. Zanieść chorym Chrystusa jest ważniejsze niż cokolwiek innego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama