Kolejna encyklika?

W uroczystość św. Józefa - swojego patrona - Benedykt XVI ma ogłosić swą trzecią encyklikę. Ma ona zostać poświęcona tematyce społecznej. Takie zapowiedzi pojawiły się na łamach włoskiej gazety Il Messaggero, która powołała się na "źródła watykańskie". W samym Watykanie oficjalnie nie potwierdzono tej wiadomości - pisze Nasz Dziennik.

Według gazety, Ojciec Święty rozpoczął pracę nad tym dokumentem niemal równocześnie z pisaniem ogłoszonej 30 listopada minionego roku swej najnowszej encykliki "Spe salvi" - o nadziei chrześcijańskiej. W przyszłej encyklice Benedykt XVI ma podjąć zagadnienie globalizacji i związanych z nią wyzwań, aby mogły one służyć sprawiedliwości na świecie.

Pierwszą encyklikę o tematyce społecznej "Rerum novarum" ogłosił 15 maja 1891 r. Papież Leon XIII. Dokładnie w 40. rocznicę ukazania się tego dokumentu - 15 maja 1931 Pius XI ogłosił encyklikę "Quadragesimo anno", poświęconą ustanowieniu chrześcijańskiego porządku społecznego. Po dalszych 30 latach - 15 maja 1961 r. Jan XXIII wydał encyklikę "Mater et Magistra", w której mówił o najnowszym rozwoju kwestii społecznej w świetle nauki chrześcijańskiej.

Do spraw społecznych nawiązywała też ostatnia encyklika tego Papieża "Pacem in terris" z 11 kwietnia 1963 - o pokoju między ludźmi w prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Kolejny Ojciec Święty, Paweł VI ogłosił dwa dokumenty o tematyce społecznej: encyklikę "Populorum progressio" - o rozwoju narodów, z 26 marca 1967, oraz list apostolski "Octogesima adveniens" z 14 maja 1971, nawiązujący już tytułem do 80. rocznicy "Rerum novarum", a przypominający tamten dokument i zwracający uwagę na jego aktualność.

Jan Paweł II sprawom społecznym poświęcił trzy encykliki: "Laborem exercens" - o pracy ludzkiej w 90. rocznicę encykliki Leona XIII - z 14 września 1981, "Sollicitudo rei socialis" - w 20. rocznicę "Populorum progressio" - z 20 grudnia 1987, i "Centesimus annus" - w stulecie "Rerum novarum" - z 1 maja 1991.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama