Watykan w ONZ o ochronie życia i godnych warunków egzystencji

Stolica Apostolska wezwała ONZ oraz państwa członkowskie tej organizacji do zaangażowania na rzecz ochrony życia ludzkiego. Stwierdzenie to znalazło się w wydanym 9 października oświadczeniu abp Celestino Migliore odnośnie do raportu sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych.

Watykan jest zaniepokojony niedostateczną realizacją Milenijnych Celów Rozwoju oraz osłabieniem w skali globalnej dążenia do zapewnienia wszystkim mieszkańcom Ziemi podstawowej opieki zdrowotnej. Obraz ten jest jeszcze bardziej ponury, kiedy zestawi się go z ogromnymi sumami wydawanymi na zbrojenia. Sięgają one rocznie w skali globu biliona dolarów. Świadczy to o uporczywym zaufaniu prawu siły, a nie sile prawa. Aby zachęcić zarówno sektor publiczny jak i prywatny do inwestycji konieczny jest korzystny klimat gospodarczy i społeczny, zaś reformy można przeprowadzać jedynie w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i praworządności - zauważył watykański dyplomata. Jego zdaniem ONZ powinna dostrzec rolę religii oraz czynników kulturowych w rozwiązywaniu konfliktów a także w podejmowaniu dialogu między stronami. Stolica Apostolska pragnie, aby 62. sesja Zgromadzenia Ogólnego istotnie przyczyniła się do realizacji Milenijnych celów Rozwoju oraz spełniła związaną z Narodami Zjednoczonymi wizję nadziei – stwierdził przedstawiciel Watykanu.

Stolica Apostolska wezwała ponadto 9 października wspólnotę międzynarodową do ścisłego wiązania działań gospodarczych z polityką społeczną i do przeciwdziałania rosnącym dysproporcjom ekonomicznym wśród mieszkańców globu.

Abp Celestino Migliore zaznaczył, że choć za problem sprawiedliwości społecznej w pierwszym rzędzie odpowiadają rządy poszczególnych krajów, to jednak wspólnota międzynarodowa powinna aktywnie uczestniczyć w jej urzeczywistnianiu. Służy temu tworzenie warunków handlowych i finansowych sprzyjających rozwojowi wszystkich krajów oraz rezygnacja z ograniczeń narzucanych władzom państwowym w działaniach na rzecz słabszych grup społecznych. Tymczasem zadaniem wspólnoty międzynarodowej jest pomoc w rozwijaniu takiej polityki, krzewienie nowej kultury solidarności i umożliwianie ubogim zaangażowania w swój własny rozwój – zaznaczył przedstawiciel Watykanu. Abp Milgliore wskazał też na rolę edukacji w wykorzenieniu ubóstwa.

«« | « | 1 | » | »»