"Ad limina" z Ukrainy: Akcent na jedność

Kościół na Ukrainie ma zachowywać jedność w różnorodności, by stawiać czoło następstwom ateistycznego komunizmu. Mówił o tym Papież do tamtejszych biskupów łacińskich, przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum (24-30 września).

Benedykt XVI przyjął 27 września w Castelgandolfo na audiencjach prywatnych trzech z nich. Byli to biskupi: Marcjan Trofimiak z Łucka, Antal Majnek z Mukaczewa i Bronisław Bernacki z Odessy. Następnie Ojciec Święty spotkał się z całym rzymskokatolickim episkopatem Ukrainy. Zwrócił uwagę, że pełni on posługę na terenach, gdzie żyją obok siebie katolicy obrządku łacińskiego i grekokatolicy razem z innymi wyznawcami Chrystusa.

„Również między katolikami, jak wiemy, współpraca nie zawsze układa się łatwo” – powiedział Papież. Jako normalne określił dochodzenie do głosu odmiennych wrażliwości, również ze względu na różność tradycji. „Jakżeż jednak nie uznać za opatrznościową okazję faktu, że współistnieją razem dwie wspólnoty odrębne w swych tradycjach, ale w pełni katolickie? Obie pragną służyć jedynemu Panu i głosić Jego Ewangelię. Jedność katolików w różnorodności obrządków i wysiłek, by wszędzie ją ujawniać, ukazuje autentyczne oblicze Kościoła katolickiego i stanowi szczególnie wymowny znak również dla innych chrześcijan i dla całego społeczeństwa” – powiedział Benedykt XVI.

Papież podkreślił znaczenie jedności katolików dla tak ważnego na Ukrainie dialogu z innymi Kościołami, zwłaszcza z prawosławiem. Trudności, a nawet niepowodzenia w ekumenicznych kontaktach nie powinny osłabiać entuzjazmu na tej drodze. Niezbędny jest wspólny wysiłek, by głosić Ewangelię w społeczeństwie, w którym długie lata ateistycznej dominacji komunistycznej pozostawiły wciąż jeszcze widoczne ślady. Benedykt XVI wyraził biskupom uznanie dla ich wysiłków katechetycznych, liturgicznych, apostolskich i charytatywnych. Szczególną troską winni oni otaczać księży, pracujących na Ukrainie z poświęceniem w niełatwych warunkach, także ekonomicznych. Ważne jest budzenie powołań, formacja kandydatów do kapłaństwa i całego duchowieństwa, a także duszpasterstwo rodzin i formacja laikatu

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama