Kongregacja podejrzewa błędy

Kongregacja Nauki Wiary podejrzewa o błędy doktrynalne ks. Petera Phana, Amerykanina pochodzącego z Wietnamu, zajmującego się relacją chrześcijaństwa z innymi religiami - podał Tygodnik Powszechny.

Jako pierwszy informację o inicjatywie KNW podał watykanista John R. Allen z amerykańskiego tygodnika National Catholic Reporter, powołując się na źródła anonimowe. Kongregacja - napisał - w 2005 r. wzięła pod lupę książkę ks. Phana „Być religijnym międzyreligijnie. Dialog międzyreligijny w czasach postmodernizmu z perspektyw azjatyckich” (2004).

Peter Phan (64 1.) urodził się w Wietnamie. W 1975 r. uciekł z ojczyzny i osiadł w USA, gdzie został kapłanem diecezji Dallas. Od 2003 r. jest profesorem teologii na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie i wykładowcą Wschodnioazjatyckiego Instytutu Pastoralnego w Manili (Filipiny). W latach 2001-2002 był prezesem Katolickiego Towarzystwa Teologicznego Ameryki. Napisał 12 książek; jedna z nich „Responses to 101 Questions on Death and Eternal Life", została przetłumaczona na kilka języków, w tym na polski jako „Śmierć i życie wieczNe” (1999 r., Wydawnictwo Księży Marianów). W minione wakacje ks. Phan -jak powiedział TP - kupił ją sobie podczas wizyty w Polsce.

Działania równoległe do watykańskich podjęła wobec ks. Phana Komisja Doktrynalna amerykańskiego episkopatu. Zarzuciła mu - jak miał napisać w liście do teologa abp Angelo Amato, sekretarz KNW - że w swojej pracy prezentuje poglądy niedające się pogodzić z kilkoma punktami doktryny Kościoła, wyłożonymi w Deklaracji „Dominus Iesus” z 2000 r. Zarzuty dotyczą treści trzech doktryn: o Chrystusie jako jedynym i powszechnym Zbawicielu świata; o roli Kościoła w zbawieniu i o zbawczej wartości religii niechrześcijańskich.

W rozmowie z Tygodnikiem ks. Phan powiedział: - Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam doniesieniom National Catholic Reporter.

Fakt, że KNW i amerykański episkopat badają ortodoksyjność jego poglądów, potwierdzili natomiast s. Mary Ann Walsh, rzeczniczka amerykańskiego episkopatu, i o. Thomas Weinandy, kapucyn, dyrektor wykonawczy Sekretariatu ds. Doktryny i Praktyk Pastoralnych w tymże episkopacie. - Rozmowy biskupów z ks. Phanem trwają - powiedziała s. Walsh.

W ostatniej dekadzie KNW wielokrotnie krytykowała poglądy teologów zajmujących się relacją chrześcijaństwo-inne religie. Byli to przede wszystkim teologowie azjatyccy: Aloysius Pieris (ostrzeżenie), Raimundo Panikkar (ostrzeżenie), Tissa Balasuriya (ekskomunikowany, ale powrócił do Kościoła), Anthony de Mello (pośmiertne potępienie niektórych poglądów), Jacąues Dupuis (zarzut niejednoznaczności). Phan w tym gronie uchodzi za teologa zgoła umiarkowanego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama