Jeszcze w tym roku nowa encyklika Benedykta XVI?

Benedykt XVI jeszcze w tym roku zamierza ogłosić nową encyklikę społeczną, która ma zawierać odpowiedź Kościoła na problemy wynikające z globalizacji - dowiedział się nieoficjalnie Dziennik. Papież formułuje w niej przesłanie o konieczności globalnej solidarności między pokoleniami i regionami.

Jak ustalił Dziennik, prace związane z drugą encykliką Benedykta XVI trwają obecnie w Papieskiej Radzie "Iustitia et Pax", która zajmuje się zagadnieniami społecznymi. Papież chciałby, aby dokument został opublikowany jeszcze w tym roku z okazji 20. rocznicy ogłoszenia wielkiej encykliki społecznej Jana Pawła II "Sollicitudo rei socialis". Najbardziej prawdopodobny jest grudzień. Jednak, jak w przypadku pierwszej encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est" (Bóg jest miłością), mogą się pojawić problemy z tłumaczeniami, wówczas ogłoszenie dokumentu nastąpi zapewne na początku 2008 r.

Według informacji Dziennika z kół zbliżonych do Watykanu, Benedykt XVI chce poruszyć w encyklice problemy związane z globalizacją. Zasadniczym przesłaniem dokumentu ma być wezwanie do solidarności w wymiarze globalnym. Kościół dostrzega fakt globalizacji, chodzi jednak o to, aby wszyscy mogli z niej skorzystać, by nie powodowała ona pogłębiania różnic materialnych między regionami.

Ważnymi elementami dokumentu mają być kwestie ochrony życia i natury. Papież wiąże te zagadnienia. Zwraca uwagę, że życie ludzkie oraz zasoby naturalne powinny podlegać bezwzględnej ochronie. Nawiązując do zasady sprawiedliwego podziału dóbr, wskazuje, że wszyscy ludzie powinni mieć dostęp do dóbr natury i z nich czerpać. Jednak aby to było możliwe, natura musi być zachowana, a więc chroniona.

Sprawa ochrony życia jest dla Benedykta XVI okazją do sformułowania tezy o solidarności między pokoleniami. Jej wyrazem jest posiadanie potomstwa. Spadek dzietności powoduje większe obciążenia dla młodego pokolenia, które musi płacić na ubezpieczenia społeczne dla ludzi starszych. Zbyt mała liczba młodych ludzi jest powodem załamania się tego systemu w niektórych krajach Europy. Dlatego trzeba chronić życie i promować dzietność. Dla papieża posiadanie dzieci to przejaw solidarności międzypokoleniowej, zaś niechęć do ich posiadania to przejaw egoizmu i odrzucenia Boga.

Według rozmówców Dziennika, tezy nowej encykliki można odnaleźć w liście przesłanym przez Benedykta XVI kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która przewodniczyła w czerwcu szczytowi grupy G8 w Heiligendamm w Niemczech. Papież zwrócił się w nim do przywódców najbogatszych państw świata o "podjęcie kroków w celu szybkiego, całkowitego i bezwarunkowego anulowania długów zewnętrznych" najbiedniejszych krajów i sprawienia, by na nowo nie popadły w "niedające się usprawiedliwić" zadłużenie.

Opowiedział się też za "poważnymi inwestycjami w badania" nad lekarstwami na AIDS, gruźlicę, malarię i inne choroby tropikalne. Jego zdaniem wspólnota międzynarodowa powinna również kontynuować wysiłki w celu "znaczącej redukcji handlu bronią" oraz "przemytu cennych surowców i ucieczki kapitału z krajów ubogich".

Encykliki są dokumentami kierowanymi przez papieża do całego Kościoła, w których porusza on sprawy wiary i moralności. Ze względu na tematykę niektóre nazywane są społecznymi. Pierwszą encyklikę społeczną - "Rerum novarum" ogłosił Leon XIII w 1891 roku. Dotychczas papieże napisali osiem encyklik społecznych, z czego trzy Jan Paweł II.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama