Astronomowie i Papież

Niech wasza mała społeczność międzynarodowa stanie się obiecującym znakiem większej współpracy naukowej dla dobra całej rodziny ludzkiej - życzył Benedykt XVI uczestnikom XI Letniej Szkoły Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego.

Papież przyjął ich 11 czerwca w Watykanie na audiencji, w której wziął także udział jezuita ks. José Funes, dyrektor Szkoły. Program tegorocznego kursu obejmuje badania planet spoza Układu Słonecznego.

Obserwatorium Watykańskie powstało w 1891 r., aby "pokazać, że Kościół pragnie prowadzić badania naukowe, zachęcać do nich i wspierać je w przekonaniu, że «wiara i rozum są dwoma skrzydłami, na których unosi się duch ludzki w kontemplowaniu prawdy»" - powiedział Ojciec Święty, cytując fragment encykliki Jana Pawła II "Fides et Ratio".

Zwrócił uwagę, że ojcowie i bracia jezuici, tworzący personel tej placówki, "nie tylko podejmują badania astronomiczne, ale także mają obowiązek umożliwiania kształcenia kolejnych pokoleń astronomów". Watykańska Szkoła Letnia jest konkretnym przejawem tego zobowiązania - dodał papież.

Przypomniał, że kurs ten to nie tylko badania nieba, ale również cenna możliwość wspólnej nauki słuchaczy z 22 różnych krajów. Tak duża różnorodność krajów pochodzenia i tradycji kulturalnych "może być źródłem wielkiego wzbogacenia dla was wszystkich" - mówił dalej Ojciec Święty. Wyraził życzenie, aby ta mała wspólnota międzynarodowa "mogła się stać obiecującym znakiem większej współpracy naukowej dla dobra całej rodziny ludzkiej".

"W najbliższych dniach możecie znaleźć pociechę duchową w poznawaniu gwiazd, które «radośnie świecą na swoich strażnicach» (Ba 3,34)" - powiedział na zakończenie Benedykt XVI, po czym udzielił swym gościom Bożego błogosławieństwa mądrości, radości i pokoju.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg