Moskwa: Oficyna prawosławna wydała książkę kard. Ratzingera

W Rosji ukazało się tłumaczenie książki Benedykta XVI „Istota i zadania teologii" poświęconej problemom współczesności. Została ona napisana przed wyborem na Stolicą Piotrową. Przekładu i wydania książki dokonano w Biblijnym Teologicznym Instytucie im. św. Andrzeja Apostoła.

W swojej książce kard. Joseph Ratzinger poddaje analizie cele, jakie stoją przed współczesnymi teologami. Jego zdaniem świat oczekuje od teologów „racjonalnej analizy tradycji chrześcijańskiej w świetle stymulacji dialogu religii, rozwoju światowego etosu, koncentrującego się wokół pojęć sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzonego przez Boga świata”.

Kard. Ratzinger twierdzi, że „teolog powinien być duchowym pocieszycielem, wspomagać człowieka na drodze do osiągnięcia harmonii z samym sobą oraz przezwyciężenia rozpaczy i alienacji. Obietnica kolektywnego, zbiorowego pocieszenia w przyszłym szczęśliwym świecie nie wystarcza”.

Twórczość teologiczna i filozoficzna Benedykta XVI jest ceniona w Rosji również w kręgach prawosławnych. Kolejne wydanie książki zachodniego teologa będącego obecnie Papieżem, przez instytucję prawosławną, świadczy o powolnej zmianie nastawienia w rosyjskim prawosławiu wobec myśli chrześcijaństwa zachodniego. Jednak do pełnego zrozumienia wiele jeszcze brakuje.

«« | « | 1 | » | »»