Watykan: Audiencja dla zwierzchnika syro-malankarczyków

Katolicy obrządku syro-malankarskiego podejmują wyzwania nowej ewangelizacji wierni Kościołowi Powszechnemu, a równocześnie ubogacając go własną tradycją. Wskazał na to Papież w przemówieniu do arcybiskupa większego Trivandrum, Baseliosa Mar Cleemisa, wybranego w lutym 2007 r. przez synod Kościoła syro- malankarskiego.

48-letni Baselios Mar Cleemis jest drugim z kolei hierarchą noszącym taki tytuł w dziejach tego indyjskiego Kościoła, który wyniósł do rangi arcybiskupstwa większego w lutym 2005 r. Jan Paweł II.

„Z jednej strony dzięki wierności Stolicy Apostolskiej będziecie zawsze mieli pełny udział w uniwersalnym duchu Kościoła Chrystusowego. Z drugiej zaś – wierni specyficznie wschodnim znamionom swej tradycji – umożliwicie całemu Kościołowi korzystanie z tego, co w swojej wielokształtnej mądrości «Duch mówi do Kościołów» - powiedział podczas audiencji Benedykt XVI. Papież przypomniał, że arcybiskup większy Kościoła syro-malankarskiego ma kierować i podtrzymywać chrześcijańskie świadectwo i życie kościelne wiernych tego obrządku na całym rozległym subkontynencie indyjskim i w innych regionach. Równocześnie stara się odpowiadać na główne wyzwania wyłaniające się na początku trzeciego tysiąclecia. „Jest teraz czas nowej ewangelizacji. Zarazem jest on czasem stale odnawianego i prowadzonego z przekonaniem dialogu z braćmi i siostrami, którzy podzielają z nami wiarę chrześcijańską. Jest to też czas pełnego respektu i owocnego spotkania między religiami i kulturami dla dobra wszystkich – a zwłaszcza najuboższych z ubogich. Nasze ewangelizacyjne zaangażowanie trzeba stale odnawiać, dążąc do budowania pokoju – w sprawiedliwości i solidarności – dla całej rodziny ludzkiej – powiedział Benedykt XVI.

Wizyta syro-malankarskiego arcybiskupa większego w Watykanie 28 maja podkreśla wymiar jedności tego obrządku z Rzymem – wyjaśnia ks. Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

„Arcybiskupi więksi posiadają za nielicznymi wyjątkami takie same uprawnienia jak patriarchowie, dlatego po swym wyborze nie otrzymują paliusza a jedynie składają wizytę następcy św. Piotra” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Krzysztof Nitkiewicz. Podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przypomniał, że Kościół syro-malankarski przystąpił do tej jedności w 1930 r. Dwa lata później, czyli dokładnie 75 lat temu, została odnowiona jego hierarchia. „Dzisiejsza wizyta w Rzymie ma właśnie podkreślić wymiar tej jedności, która zarówno ubogaca katolików obrządku wschodniego jak też i Kościół łaciński” – zaznaczył prał. Nitkiewicz.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama