Papież do biskupów Mozambiku: Priorytet ewangelizacji

Ponad połowa mieszkańców Mozambiku potrzebuje jeszcze pierwszej ewangelizacji. Papież przypomniał o tym przybyłym z wizytą ad limina biskupom tego kraju w po łudniowo-wschodniej Afryce.

Każdego z nich przyjął w tych dniach na audiencjach prywatnych. Benedykt XVI podkreślił, że misja winna być ich głównym priorytetem. Mają w niej uczestniczyć wszyscy wierni. Opatrznościowym środkiem odnowy zapału misyjnego są ruchy kościelne i nowe wspólnoty, które należy rozwijać we wszystkich diecezjach, by głosić radość wiary w Chrystusa.

Biskupi winni pogłębiać wiarę wszelkimi dostępnymi środkami, takimi jak katecheza młodych i dorosłych, różne spotkania, liturgia z konieczną inkulturacją. „Bez tej głębokiej formacji – podkreślił Ojciec Święty – wiara i praktyki religijne pozostają powierzchowne. Nie można przepoić duchem chrześcijańskim odziedziczonych po przodkach obyczajów. Umysły ulegają wszelkiego rodzaju doktrynom. Sekty odciągają wiernych od Kościoła. Prowadzony z szacunkiem dialog z innymi religiami wiąże się z niebezpieczeństwami i ryzykiem. A przede wszystkim ochrzczeni nie potrafią opierać się obojętności religijnej, materializmowi i neopogaństwu – zjawiskom występującym dziś w społeczeństwie konsumpcyjnym”.

Natomiast głęboka, zaangażowana wiara – wskazał Papież – służy odnowie życia społecznego. Dzięki niej chrześcijanie wnoszą wkład w walkę z niesprawiedliwością, podnoszenie poziomu życia ludzi i grup znajdujących się w trudnej sytuacji, wychowanie do prawości obyczajów, tolerancji, przebaczenia i pojednania.

Benedykt XVI zwrócił ponadto uwagę na znaczenie stałej formacji księży, która jest tam już prowadzona. Zalecił tamtejszym biskupom troskę o dobre przygotowanie przyszłych kapłanów i o pełniących tak ważną rolę w krajach afrykańskich katechistów świeckich. Przypomniał potrzeby młodego pokolenia, stanowiącego większość ludności Mozambiku. Podkreślił też wagę duszpasterstwa rodzin, w którym pomocą są stowarzyszenia rodzinne.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama