Watykan: Ad limina biskupów Mali

Z wizytą ad limina przebywają w Rzymie d 14 do 19 maja biskupi Mali. Jeszcze w tym tygodniu zostaną oni przyjęci przez Papieża.

Do 18 maja Benedykt XVI przebywa w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo na krótkim odpoczynku po podróży do Brazylii. W związku tym nie było 16 maja audiencji ogólnej. Ojciec Święty przyjmie każdego z odbywających wizytę ad limina biskupów Mali indywidualnie, a następnie spotka się z całą grupą.

Ten leżący w północno-zachodniej Afryce kraj ma ponad 12 mln ludności, zamieszkującej powierzchnię 4-krotnie większą od Polski (1.248.574 km²). 85 proc. mieszkańców Mali wyznaje islam, 9,5 – afrykańskie religie tradycyjne, a chrześcijaństwo – 2,5 proc. Katolików jest tam 235 tys. Mimo znacznej przewagi liczbowej wyznawców islamu kraj ma tradycję tolerancji i dobrych relacji międzyreligijnych. W ostatnich latach zaczęły przenikać do Mali wpływy muzułmańskich fundamentalistów, zwłaszcza z Arabii Saudyjskiej, a także z takich krajów afrykańskich, jak Nigeria. Przypadki nietolerancji są jednak odizolowane, a stosunki katolików z większością muzułmanów układają się dobrze.

„Powiedziałbym, że są to w pierwszym rzędzie relacje braterskie” – powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący episkopatu Mali, bp Jean-Gabriel Diarra. Jak podkreślił biskup ludzie czują się tu zazwyczaj najpierw Malijczykami, a dopiero potem wyznawcami takiej czy innej religii. „Nauczyliśmy się szanować siebie nawzajem w dość trudnej sytuacji. Od samego początku podejmowaliśmy wysiłek wzajemnego poznawania” – zaznaczył przewodniczący episkopatu Mali. Misjonarze, a następnie miejscowi księża diecezjalni starali się, aby spotkania poszczególnych grup społecznych – na przykład młodzieży, kobiet – w tworzonych przez Kościół stowarzyszeniach były otwarte na wszystkich wierzących. Studenci, robotnicy czy poszczególne grupy ludzi pracy przychodzą do nich ze swoją wiarą, zarówno katolicy jak i muzułmanie. Jednak życie tych stowarzyszeń koncentruje się wokół Ewangelii. „Kiedy wyznawcy innych religii przychodzą do nich, akceptują tę zasadę” – powiedział bp Diarra.

Mali to kraj o długiej historii. Islam pojawił się tam już na początku XI w., gdy obszary te należały do rozległego wówczas imperium Ghany. W 1235 r. powstało królestwo Mali, które objęło też później Mauretanię i Senegal, ale od XV stulecia zaczęło się rozdrabniać na coraz mniejsze państwa. W drugiej połowie XIX w. kraj stał się kolonią francuską. Niepodległość uzyskał w roku 1960. Większość ludności zajmuje się rolnictwem. Kraj eksportuje – jednak na niekorzystnych warunkach – bawełnę, orzechy ziemne i trzcinę cukrową, a z zasobów leśnych drewno i gumę arabską. Poważnym zagrożeniem jest susza.

Ewangelizację dzisiejszego Mali zapoczątkowano ponad 100 lat temu. W roku 1888 założono pierwszą parafię w mieście Kita. Misje prowadziło zgromadzenie Ducha Świętego i ojcowie biali. W 1921 r. powstał wikariat apostolski w Bamako, który w roku 1955 stał się archidiecezją. Dziś Mali ma 6 diecezji. W 1990 r. kraj odwiedził Jan Paweł II.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama