Watykan: Zasady wpisywania świętych do kalendarza

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała notyfikację odnośnie do zasad wpisywania nowych świętych do Kalendarza Kościoła Powszechnego.

Dokument nawiązuje do odnowy liturgicznej dokonanej podczas II Soboru Watykańskiego i przeprowadzonych wówczas zmian Kalendarza Kościoła.

„Jeżeli chodzi o kryteria ogólne, to pierwszym z nich, zasadniczym jest to, aby nowy święty miał pewne powszechne znaczenie dla całego Kościoła – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Arkadiusz Nocoń z tej dykasterii. - Nowi święci powinni reprezentować wszystkie kontynenty i różne stany w Kościele. Jeśli chodzi o wymagania techniczne, Instrukcja zaleca, aby od momentu kanonizacji do złożenia prośby o wpisanie do kalendarza generalnego upłynęło przynajmniej dziesięć lat.

Prośbę tę ma złożyć Konferencję Biskupów po zebraniu plenarnym, na którym przynajmniej dwie trzecie uczestników opowiedziało się za wpisaniem danego świętego do kalendarza powszechnego. Kongregacja zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do innych Konferencji Episkopatu, przynajmniej trzech, aby wyraziły opinię o wprowadzeniu danego świętego do kalendarza. Ostatnim warunkiem jest to, żeby Kongregacja przedstawiła swoją opinię Ojcu Świętemu, do którego należy ostateczna decyzja” – zaznaczył ks. Nocoń.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama