Najważniejsze zakonnice u Papieża

Wobec licznych wyzwań dzisiejszego świata zakonnice mają pełnić przede wszystkim proroczą misję świadków Bożej miłości.

Wewnętrzny, mistyczny związek z Chrystusem winny stawiać na pierwszym miejscu, gdyż jest on istotniejszy od zewnętrznych dzieł, choć i one niewątpliwie mają swoje znaczenie. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się z uczestniczkami sesji plenarnej Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich. Reprezentują one – przypomniał Papież –794 zakony i zgromadzenia obecne w 85 krajach na wszystkich kontynentach.

„Niech zatem będzie dla was priorytetem pomoc waszym współsiostrom w szukaniu przede wszystkim Chrystusa i w wielkodusznej służbie Ewangelii" - zaapelował Benedykt XVI. Papież wezwał zakonnice do "poświęcania jak najwięcej troski ludzkiej, kulturalnej i duchowej formacji osób im powierzonym, by potrafiły odpowiadać na dzisiejsze wyzwania kulturowe i społeczne". Zachęcił, aby dawały przykład unikania wygód, dostatku czy korzyści w wypełnianiu swej misji. Ojciec Święty wskazał na potrzebę dzielenia się bogactwami swych charyzmatów ze wszystkimi uczestnikami jedynej misji Kościoła, którą jest budowanie królestwa Bożego. Wezwał do nawiązywania współpracy z księżmi, wiernymi świeckimi, a szczególnie rodzinami, by wychodzić naprzeciw cierpieniom, potrzebom, ubóstwu materialnemu i zwłaszcza duchowemu tak wielu współczesnych. "Ponadto zabiegajcie o szczerą komunię i lojalną współpracę z biskupami, którzy są pierwszymi odpowiedzialnymi za ewangelizację w Kościołach partykularnych” – powiedział Benedykt XVI.

"To jest rutynowa sesja plenarna" powiedziała Radiu Watykańskiemu uczestnicąca w obradach s. Jolanta Olech, urszulanka szara. Spotkania takie odbywają się co trzy lata, ale temat tegorocznego jest dosyć oryginalny. "Przełożone generalne zastanawiają się w jaki sposób utkać nową duchowość, która mogłaby służyć ludzkości, nieść nadzieję i pomagać w budowie Królestwa Bożego na ziemi. Tematyka obra koncentruje się wokół pięciu zagadnień: kobieta, świętość ziemi, emigranci, dialog międzyreligijny oraz świeccy". S. Olech przypomniała, że zebrania plenarne kończą się z reguły orędziem, czy przesłaniem do osób życia konsekrowanego. "Sądzę, że zawsze każdy może coś dla siebie znaleźć jako zachętę" - powiedziała s. Jolanta Olech USJK.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama