Watykan: Ad limina ostatniej grupy biskupów włoskich

Eucharystią przy grobie św. Piotra rozpoczęli 23 kwietnia swą wizytę „ad limina Apostolorum" biskupi północno-wschodniej części Włoch.

Tamtejsza konferencja episkopatu obejmuje trzy regiony administracyjne: Wenecję, Friuli-Wenecję Julijską oraz Trydent-Górną Adygę. Pomimo znacznego zróżnicowania kulturowego, głównym wyzwaniem dla tamtejszego Kościoła jest pogłębienie wiary – uważa patriarcha Wenecji, a jednocześnie przewodniczący lokalnej konferencji episkopatu, kard. Angelo Scola.

„Zauważam, że kiedy w niedzielę celebruję Eucharystię uczestniczy w niej zawsze około 20 proc. wiernych. Wydaje mi się, że jest to fakt bardzo znaczący” – powiedział kard. Scola. Wg niego wskazuje to, że także we Włoszech mamy do czynienia z laicyzacją. Jest ona jednak różna od sekularyzacji w takich krajach, jak Francja czy Niemcy. Chrześcijaństwo w północno-wschodnich Włoszech jest nadal ważne w życiu społecznym. Tym niemniej obecna sytuacja stawia Lud Boży wobec pilnej potrzeby przejścia od chrześcijaństwa wyłącznie obyczajowego do chrześcijaństwa z przekonania. „Wydaje mi się, że jesteśmy, także w północno-wschodniej części Włoch w centralnym punkcie tego procesu, tej udręki, ze wszystkimi aspektami nadziei i bólu” – powiedział kard. Scola.

Powierzchnia północno-wschodniego regionu Włoch, zwanego Triveneto (40. 674 km ²), odpowiada 1/8 terytorium Polski . Mieszka tam 6.488 tys osąb. Na tym terenie istnieje 15 diecezji, 3.367 parafii, a posługę duszpasterską pełni 9.105 kapłanów i 264 diakonów stałych. Znaczna część mieszkańców diecezji Bolzano-Bressanone w Górnej Adydze posługuje się językiem niemieckim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama