Sejm oddał hołd Janowi Pawłowi II

"Niezależnie od podziałów partyjnych będziemy dążyć do urzeczywistnienia wartości, które Wielki Papież wskazał nam jako drogowskaz" - takie zobowiązanie złożyli 30 marca parlamentarzyści.

Sejm RP oddał hołd pamięci Jana Pawła II w specjalnej uchwale z okazji drugiej rocznicy śmierci Papieża-Polaka. Parlamentarzyści podkreślają w niej, że "dla niemal wszystkich Polaków Wielki Papież pozostaje niepodważalnym autorytetem moralnym".

Poniżej pełny tekst uchwały

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2007 r. w drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

W drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II Sejm RP składa hołd Jego pamięci. Dla niemal wszystkich Polaków Wielki Papież pozostaje niepodważalnym autorytetem moralnym.

Dla ogromnej większości z nas jest on także przywódcą religijnym, Apostołem naszych czasów, wskazującym nam drogę pojednania ze Stwórcą i pojednania między sobą.

Nasze pokolenie miało wyjątkowy przywilej, mogło bowiem towarzyszyć Jego życiu, czerpać wzór z Jego osoby, nauczania i świadectwa. Traktujemy ten przywilej jako dar, ale także jako zobowiązanie. Naszym zadaniem jest przekazać następnym pokoleniom żywą pamięć o człowieku, który rozpoczął dzieło Nowej Ewangelizacji Europy, który całemu światu przypominał dobrą nowinę o cywilizacji miłości, który wniósł największy wkład w naszą walkę o wolność, który pokazał Polakom zasady, na jakich oprzeć się powinno odrodzone niepodległe państwo polskie.

W pamiętnym orędziu do połączonych izb polskiego parlamentu Jan Paweł II powiedział: "Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. (...) W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Polaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali Ojczyznę, gdy była ona poddawana najcięższym próbom". Wiemy, jak bardzo polskie życie polityczne odbiega od tych ideałów. Dlatego dzisiaj chcemy złożyć zobowiązanie, że niezależnie od podziałów partyjnych będziemy dążyć do urzeczywistnienia wartości, które Wielki Papież wskazał nam jako drogowskaz.

Z Jego nauczania chcemy zaczerpnąć mądrą miłość do Ojczyzny. Pamiętamy Jego słowa: "Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy". Dlatego będziemy konsekwentnie dążyć do zapewnienia naszemu państwu należnego mu miejsca w strukturach Unii Europejskiej. Aktywnie współtworząc europejską wspólnotę narodów, będziemy stanowczo sprzeciwiać się próbom zamazania prawdy o judeochrześcijańskich korzeniach naszego kontynentu, o niezbywalnej godności osoby ludzkiej i naturalnym charakterze tej najmniejszej wspólnoty, jaką jest rodzina, o bezwzględnym poszanowaniu podstawowych praw osoby ludzkiej - w tym przede wszystkim prawa do życia. Inspirowani wolnym od wszelkiej nienawiści patriotyzmem, jakiego uczył nas Papież - Polak, będziemy kontynuować dzieło budowy Rzeczypospolitej, tak by stwarzała ona perspektywy godnego życia dla milionów młodych Polakówi by natchnęła ich dumą, że są spadkobiercami narodu, który wydał z siebie postać tak wyjątkową jak Jan Paweł II.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi oraz wyraża wdzięczność za świadectwo życia i niezbywalną spuściznę wartości, którą w swoim nauczaniu pozostawił Polsce i całemu światu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama