Pierwsza książka Benedykta XVI

Jezus z Nazaretu - pierwsza książka Benedykta XVI ukaże się nakładem Wydawnictwa M w Polsce w drugiej połowie kwietnia br. równocześnie z włoskim.

Napisana przyjaznym dla Czytelnika językiem, książka dotyczy fundamentu wiary każdego chrześcijanina – osoby Jezusa Chrystusa. Jest odpowiedzią na współczesny kryzys wiary i zaufania. "Książka o Jezusie, którą chcę teraz oddać w ręce czytelników - pisze Benedykt XVI, jest owocem mojej długiej wewnętrznej drogi. Rysa dzieląca «historycznego Jezusa» od «Chrystusa wiary» w ciągu ostatnich 50 lat stawała się coraz głębsza i te dwie rzeczywistości coraz bardziej oddalały się od siebie.

Sytuacja ta jest dramatyczna dla wiary, ponieważ właściwy punkt odniesienia staje się niepewny: zachodzi obawa, że wewnętrzna przyjaźń z Jezusem, do której przecież wszystko się sprowadza, trafia w próżnię". W rzeczywistości zagubienia współczesnego świata, które obejmuje również postrzeganie osoby Jezusa z Nazaretu, Benedykt XVI z niezwykłą siłą ukazuje współczesnemu człowiekowi kim naprawdę był i jest Jezus Chrystus jako człowiek, Syn Boży i Zbawiciel.

Zanim się ukazała książka już wzbudziła pewne kontrowersje. Obawiano się, że będzie traktowana jako nieomylne nauczanie Kościoła. Papież uspokaja pisząc we wstępie: "Właściwie nie muszę nawet mówić, że książka ta żadną miarą nie jest wypowiedzią Nauczycielskiego Urzędu, lecz stanowi jedynie wynik mojego osobistego szukania «oblicza Pana«. Zatem każdemu wolno mieć przeciwne zdanie. Czytelniczki i czytelników proszę tylko o odrobinę sympatii, bez której niemożliwe jest jakiekolwiek zrozumienie – napisał Benedykt XVI

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama