Audiencja środowa: O strukturze Kościoła

"Św. Klemens podkreśla, że Kościół ma strukturę sakramentalną, nie polityczną, która gwarantuje także pierwszeństwo daru Bożego, którego wszyscy potrzebujemy" - powiedział Benedykt XVI podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie.

Katechezą o św. Klemensie, biskupie Rzymu, papież rozpoczął nowy cykl rozważań, który, jak zapowiedział, poświęcony będzie "ojcom apostolskim", czyli pierwszemu i drugiemu pokoleniu następców Apostołów.

Audiencja odbyła się w dwóch miejscach: w Bazylice św. Piotra, gdzie zgromadzili się biskupi i wierni z Piemontu oraz w Auli Pawła VI. Wzięło w niej udział ok. 16 tys. wiernych.

W pierwszej części audiencji generalnej Benedykt XVI spotkał się w bazylice św. Piotra z biskupami Piemontu składającymi w tych dniach tradycyjną wizytę "ad limina Apostolorum" oraz pielgrzymami z tego regionu Włoch. W krótkim przemówieniu Papież wspominając o "agnostycznych tendencjach w dziedzinie doktryny" i "roszczeniom pełnej autonomii w dziedzinie etyki i moralności" przyznał, że w dzisiejszych czasach nie łatwo głosić Chrystusa i dawać świadectwo przynależności do Niego. Pochwalił jednak mieszkańców Piemontu, mówiąc, że dostrzega ich troskę o istotę życia chrześcijańskiego, ich głęboką potrzebę odkrywania Boga i wartości modlitwy, szacunek dla kapłanów i dążenie do świętości wśród świeckich, która jest "najwyższą miarą chrześcijańskiego życia".

Zwracając się do biskupów Papież zachęcił ich, by w obliczu trudności, które napotykają ich wspólnoty, nieśli im pomoc w wiernym kroczeniu za Panem "doceniając ich duchowy potencjał i charyzmaty".

- Dawajcie gorliwe świadectwo naszej wspólnej przynależności do Chrystusa - mówił Ojciec Święty. Pozdrowił także młodych obecnych na audiencji, zachęcając ich do tego, by wykorzystali okres Wielkiego Postu jako okazję do pójścia na nowo za Jezusem. Z bazyliki papież udał się do Auli Pawła VI, gdzie oczekiwali go pozostali uczestnicy audiencji generalnej.

Przed papieską katechezą w Auli Pawła VI odczytano fragment z 1 Listu św. Pawła do Koryntian (1Kor 12, 12-13): "Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem".

Mówiąc o św. Klemensie, Benedykt XVI przypomniał, że był on biskupem Rzymu w ostatnich latach pierwszego wieku, a więc trzecim następcą św. Piotra. Papież przytoczył świadectwo św. Ireneusza mówiące o tym, że Klemens spotkał się z Apostołami oraz późniejsze świadectwa z V i VI wieku przypisujące mu tytuł męczennika.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama