Prezydent Korei Płd. w Watykanie

Benedykt XVI przyjął na audiencji prezydenta Korei Południowej, Roh Moo-hyuna z małżonką oraz osobami towarzyszącymi. Koreański przywódca spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu, Tarcisio Bertone.

Jak poinformowało watykańskie biuro prasowe podczas rozmów wspomniano o serdecznych relacjach między Stolicą Apostolską a Republiką Korei, oraz o zrozumieniu i współpracy między Kościołem a władzami tego kraju. Omawiano też sytuację społeczną i polityczną we Wschodniej Azji. Wiele miejsca zajęła sprawa procesu pojednania na półwyspie koreańskim oraz poszanowania i upowszechniania praw człowieka w tym regionie. Ojciec Święty przekazał prezydentowi Roh Moo-hyunowi adresowany do niego list.

Papież nawiązał do cierpień Koreańczyków związanych z trwającym od ponad pół wieku podziałem kraju. Zapewnił o swojej bliskości oraz modlitwie w intencji szybkiego rozwiązania problemu, który stanowi przeszkodę w kontaktach rodzinnych i wzajemnym porozumiewaniu się osób. W obliczu zagrożeń dla życia ludzkiego Benedykt XVI wyraził swe uznanie broniącym jego świętości, małżeństwa i rodziny. Zaapelował o powstrzymanie wyścigu zbrojeń nuklearnych, zagrażającego tej części świata.

„Wzywam wszystkie zainteresowane strony do podjęcia wszelkich wysiłków, aby istniejące napięcia rozwiązać środkami pokojowymi oraz do powstrzymania się od wszelkich gestów czy inicjatyw, które mogłyby zaszkodzić negocjacjom. Równocześnie należy zapewnić, aby najsłabsza część społeczeństwa północnokoreańskiego miała dostęp do pomocy humanitarnej” – napisał Benedykt XVI w liście do prezydenta Roh Moo-hyuna. W obliczu koreańskiego boomu gospodarczego Papież zachęcił tamtejsze władze do troski, by z jego dobrodziejstw mogli korzystać wszyscy obywatele.

Z pobytem Roh Moo-hyuna w Watykanie zbiegła się wiadomość o wznowieniu dialogu przedstawicieli rządów obydwu Korei. Został on zawieszony po wystrzeleniu w lipcu przez reżim w Phenianie rakiety dalekiego zasięgu oraz po październikowych próbach z bronią atomową. Spotkanie delegatów Korei Północnej i Południowej odbędzie się w dniach od 27 lutego do 2 marca w Phenianie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama