NIE dla pracy nieletnich

Stolica Apostolska wezwała społeczność międzynarodową do zapewnienia wszystkim godziwie wynagradzanej pracy oraz kolejny raz sprzeciwiła się zatrudnianiu nieletnich.

Mówił o tym na forum ONZ abp Celestino Migliore. Zabrał on głos 8 lutego podczas sesji Komisji ds. Rozwoju Społecznego Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ.

Szef watykańskiej misji przy nowojorskiej siedzibie Narodów Zjednoczonych zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia kobietom i mężczyznom jednakowego wynagrodzenia za taką samą pracę oraz zapewnienia opieki dla pracujących matek. Wskazał na prawa rodziców do wychowania swych dzieci. Przypomniał, że wyeliminować konieczność pracy dzieci płaca powinna uwzględniać potrzeby całej rodziny.

Abp Migliore zaapelował też o zwrócenie uwagi na los najuboższych mieszkańców Ziemi. Zapewnienie im dostępu do godnej, bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia rozwoju społecznego. W obliczu pojawiającego się w wielu krajach dramatycznego wzrostu ludności w tak zwanym „wieku poprodukcyjnym” oraz ubywania młodzieży i dzieci rządy powinny zachęcać osoby starsze do pozostania na rynku pracy, stwarzając większą elastyczność w systemie emerytur.

Szef misji watykańskiej zwrócił ponadto uwagę na sytuację migrantów. Również im należy zapewnić równą płacę i ochronę prawną oraz ułatwić łączenie rodzin. Sprzyja to walce z procederem handlu ludźmi oraz prostytucją. Praca jest istotną częścią powołania człowieka – stwierdził na forum ONZ abp Migliore. Podkreślił zarazem, że tylko przyzwoita praca może promować ludzką godność i przyczyniać się do rozwoju społecznego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama