Koniec pierwszego etapu beatyfikacji Jana Pawła II do kwietnia

Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Jose Saraiva Martins ogłosił, że do kwietnia zakończy się pierwszy, diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

Nie podał jednak żadnej konkretnej daty. Według spekulacji mediów, mogłoby to nastąpić 2 kwietnia, w drugą rocznicę śmierci polskiego papieża. Po fazie diecezjalnej procesu prowadzić go będzie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych.

"Etap diecezjalny powinien zakończyć się do kwietnia" - powiedział w piątek portugalski purpurat po raz pierwszy od początku procesu beatyfikacyjnego podając dość precyzyjny termin zakończenia tej jego fazy. Wypowiedź kard. Martinsa przytoczyła agencja Ansa. Prefekt watykańskiej kongregacji, która po zakończeniu etapu diecezjalnego, zajmować się będzie beatyfikacją Jana Pawła II , podkreślił, że cały proces przebiega w normalnym trybie i zgodnie ze wszystkimi procedurami. Jak zauważył kardynał Martins, jedynym odstępstwem była zgoda Benedykta XVI na uchylenie zasady pięcioletniego oczekiwania na jego rozpoczęcie od śmierci kandydata na ołtarze.

Benedykt XVI ogłosił swą decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego zmarłego 2 kwietnia 2005 roku papieża 13 maja 2005 r. Uroczysta inauguracja prac powołanego w tym celu trybunału w wikariacie Rzymu odbyła się 28 czerwca 2005 r.

Nie ulega wątpliwości, że proces beatyfikacyjny przebiega w rekordowo szybkim tempie. Do wikariatu Rzymu dotarły już analizy teologiczne wszystkich pism Karola Wojtyły, w tym także jego dzieł literackich - poezji oraz dramatów. Dobiegają końca prace komisji historycznej, która zajmowała się między innymi osobistymi notatkami Jana Pawła II. Jak wiadomo, nie zostały one zniszczone lecz zachowane w całości przez papieskiego sekretarza, obecnie metropolitę krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza.

Kończą się również przesłuchania 130 świadków, powołanych przez trybunał kanoniczny w celu przedstawienia kolejnych etapów życia papieża.

Wkrótce przesłuchani zostaną także przeciwnicy beatyfikacji Jana Pawła II z działającego od ponad roku komitetu 13 teologów z kilku krajów. Ich zdaniem przeciwko uznaniu polskiego papieża za błogosławionego przemawiają liczne kontrowersyjne aspekty jego pontyfikatu. Jak wiadomo w każdym procesie beatyfikacyjnym szczegółowo rozważa się wszystkie "za" i "przeciw" dlatego też argumenty przeciwników zostaną wzięte pod uwagę.

Bardzo szybko i sprawnie przebiegały również prace nad zebraniem dokumentacji w sprawie cudu, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Specjalny trybunał pracował we Francji rozpatrując przypadek zakonnicy, u której stwierdzono niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia nagłe ustąpienie objawów zaawansowanej choroby Parkinsona.

Nie sposób przewidzieć jak długo procesem beatyfikacyjnym polskiego papieża zajmować się będzie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, która otrzyma dokumentację z wikariatu Rzymu. Także i na tym etapie prowadzone będą bardzo drobiazgowe prace nad wszystkimi materiałami oraz opracowaniami teologicznymi.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg