Audiencja środowa: O św. Tomaszu Apostole

O postaci św. Tomasza Apostoła mówił Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Papież kontynuował cykl środowych katechez poświęconych Apostołom. Na placu św. Piotra zgromadziło się 30 tys. pielgrzymów z całego świata, tym wielu z Polski.

Papież tradycyjnie przed audiencją przejechał odkrytym samochodem pomiędzy sektorami serdecznie witany przez pielgrzymów. Papieską katechezę poprzedziło odczytanie fragmentu Ewangelii św. Jana "Niewierny Tomasz".

Ojciec Święty prezentując sylwetkę świętego Tomasza zwanego Didymos (Bliźniak) podkreślił, że dokonał on "najwspanialszego wyznania wiary w Nowym Testamencie jakim były jego słowa wypowiedziane do Chrystusa: "Pan mój i Bóg mój".

Ojciec Święty wskazał na wagę błogosławieństwa Chrystusa, który podczas spotkania z Tomaszem powiedział: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli."

Zdaniem Benedykta XVI postać świętego jest dla współczesnego człowieka ważna z trzech powodów: umacnia nas w naszych niepewnościach, każda wątpliwość może prowadzić do jaśniejącej pewności, a słowa wypowiedziane przez Chrystusa przypominają nam sens dojrzałej wiary i zachęcają do kontynuowania mimo trudności naszej drogi do Jezusa.

Papież przypomniał, że święty ewangelizował tereny Syrii, Persji i Indii i życzył, aby "przykład św. Tomasza coraz bardziej umacniał naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego Boga".

Benedykt XVI osobiście odczytał streszczenie katechezy po francusku, niemiecku, angielsku, hiszpańsku i portugalsku oraz pozdrowił pielgrzymów mówiących tymi językami. Zwracając się do pielgrzymów z Polski Papież powiedział: "Pozdrawiam pielgrzymów z Polski i z innych krajów. «Pan mój i Bóg mój!» - w tych słowach św. Tomasz daje świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. Przyjmujemy z wdzięcznością to wyznanie. Niech kształtuje naszą wiarę, umacnia nadzieję i rozpala miłość. Serdecznie wam błogosławię."

Wśród pielgrzymów z Polski byli m. in.: wierni z archidiecezji lubelskiej, gdańskiej, z Płocka, Poznania, Zakopanego, Białegostoku.

Wcześniej ks. prałat Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu odczytał polskie streszczenie papieskiej katechezy: "Dzisiejsza katechezę Ojciec Święty dedykował apostołowi Tomaszowi. Ewangelie wspominają o kilku ważnych wydarzeniach, w których Tomasz uczestniczy w pierwszej osobie. Św. Jan wspomina, że kiedy Jezus wybierał się do Betanii w pobliżu Jerozolimy i groziło Mu już śmiertelne niebezpieczeństwo, Tomasz wezwał innych apostołów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Wyraził w ten sposób całkowite oddanie i gotowość pójścia za Mistrzem nawet na śmierć. Podczas Ostatniej Wieczerzy, na zapytanie Tomasza Jezus wygłosił słynną definicję: Ja jestem Drogą, Prawda i Życiem. W końcu to jemu po misterium Paschy, Chrystus pokazał swoje rany na znak zmartwychwstania".

Przemawiając po włosku Benedykt XVI przypomniał o obchodzonym dzisiaj Światowym Dniu Turystyki. "Niech turystyka zawsze promuje dialog i wzajemne poszanowanie kultur stając się tym samym bramą otwartą na pokój i harmonijne współżycie" - powiedział Papież.

Na zakończenie Benedykt XVI odśpiewał ze zgromadzonymi "Ojcze nasz" i udzielił wszystkim swego błogosławieństwa.

Publikujemy cały tekst rozważań papieskich:

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama