Osoba ludzka sercem pokoju

„Osoba ludzka sercem pokoju" - takiemu tematowi będzie poświęcone papieskie przesłanie na 40. Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 2007 roku.

Pisze o tym dzisiejsze wydanie „L’Osservatore Romano” podkreślając, iż temat, który został wybrany przez Benedykta XVI, "daje wyraz przekonaniu, że podstawowym warunkiem pokoju rodziny ludzkiej jest poszanowanie godności człowieka".

Watykański dziennik podkreśla związek tej tematyki z pierwszą encykliką Benedykta XVI Deus caritas est. Mowa tu bowiem o człowieczej godności, wynikającej zarówno z boskich początków, jak i przeznaczenia rodzaju ludzkiego. Ta transcendentna godność stanowi dla człowieka powołanie streszczone przez papieża słowami: „miłość bliźniego jest drogą do spotkania Boga” (n. 16).

Obecnie „ludzka godność jest zagrożona błędnymi ideologiami, atakowana przez nadużycia ze strony nauki i techniki, negowana w nieodpowiednich stylach życia” – czytamy w artykule. Watykański dziennik wymienia tu takie zjawiska jak nihilizm i fanatyzm, instrumentalne i egoistyczne traktowanie postępu w biomedycynie, czy propagowanie moralnego rozprzężenia w życiu codziennym.

Wobec tych zagrożeń Kościół proponuje antropologię chrześcijańską opartą na trzech zasadach: osobowej godności, społecznej naturze człowieka i działaniu w zgodzie z porządkiem wszechświata nadanym mu przez Stwórcę. Prawdziwy pokój – pisze „L’Osservatore Romano” – powinien być zatem tworzony w perspektywie integralnego i solidarnego humanizmu ukierunkowanego na rozwój całej osoby i całej ludzkości.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama