Benedykt XVI na Eucharystii w katedrze

W katedrze Benedykt XVI nawiedził Kaplicę przechowywanego tam św. Kielicha, który Jezus miał według tradycji używać podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy ustanowił Sakrament Eucharystii.

Bezcenną relikwię wystawiono na ołtarzu kaplicy. Papież oddał jej cześć, sam zostawiając w darze złoty kielich. Benedykt XVI wpisał się tam do Księgi Pamiątkowej. Sygnował także swe orędzie do hiszpańskich biskupów, które wręczył przewodniczącemu Episkopatu Hiszpanii, biskupowi Blazquezowi.

Na rodzinę jako sanktuarium miłości, życia i wiary wskazał papież w przesłaniu przekazanym w katedrze w Walencji hiszpańskim biskupom. Dziękując im za trud włożony w zorganizowanie Światowego Spotkania Rodzin, wyraża nadzieję, że jego owoce pomogą w dalszym rozwijaniu duszpasterstwa rodzin w hiszpańskich diecezjach. Nawiązując do głębokich chrześcijańskich korzeni Hiszpanii i jej historycznego wkładu w szerzenie wiary na świecie, Benedykt XVI stwierdza, że stale śledzi wydarzenia związane z życiem Kościoła w tym kraju. Dobrze zna i popiera jego wysiłki duszpasterskie w czasach gwałtownej laicyzacji, która nieraz odbija się na życiu wspólnot chrześcijańskich.

”Pomijanie Boga, postępując tak, jakby On nie istniał czy spychając wiarę do sfery czysto prywatnej podważa prawdę o człowieku; zagraża przyszłości kultury i społeczeństwa” – pisze papież do hiszpańskich biskupów. Zachęca ich, by nie przestawali tego głosić. Przypomina, że Bóg jest gwarantem naszej wolności i prawdy. Uwzględnianie Go to konieczna przesłanka odnowy ludzkości.

„Świat potrzebuje dziś szczególnie, by głosić mu i dawać świadectwo, że Bóg jest miłością i jedynym światłem dającym nam siłę do życia i działania” – dodaje Benedykt XVI. Zaleca też episkopatowi Hiszpanii, by zachowywał i umacniał braterską komunię, dając tym przykład całej kościelnej wspólnocie, w której taka jedność winna panować.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama