Watykańska delegacja będzie w Moskwie

Na rozpoczynające się 3 lipca w Moskwie światowe forum zwierzchników wspólnot religijnych udadzą się zaproszeni przez patriarchę Aleksego II przedstawiciele Stolicy Apostolskiej.

Na czele 9-osobowej delegacji stanie kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W jej skład wejdzie jeszcze 4 innych kardynałów: Paul Poupard i Roger Etchegaray z kurii rzymskiej, Godfried Danneels z Brukseli i Theodore McCarrick, emerytowany arcybiskup Waszyngtonu.

W 3-dniowym spotkaniu wezmą też udział przedstawiciele Kościołów prawosławnych, przedchalcedońskich i protestanckich, judaizmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu. Zapowiedziane tematy moskiewskiego forum to religia w społeczeństwie, dialog i współpraca między cywilizacjami, prawa człowieka i odpowiedzialność moralna, ochrona rodziny i życia ludzkiego, respektowanie uczuć religijnych, rola mass mediów, ekologia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama