Odpust z okazji V Spotkania Rodzin

Wierni, którzy wezmą udział w światowym spotkaniu rodzin w Walencji oraz ci, którzy będą się z nimi łączyć duchowo mogą uzyskać odpust zupełny. W Watykanie 27 czerwca opublikowano odpowiedni dekret Penitencjarza Większego.

Kard. James Francis Stafford informuje, że Benedykt XVI udzielił uczestnikom spotkania w Walencji odpustu pod zwykłymi warunkami: spowiedzi, komunii, modlitwy w intencjach papieża oraz wyzbycia się przywiązania do grzechu. Uzyskać go mogą wszyscy, którzy wezmą udział w którejś z celebracji V Spotkania Rodzin oraz w jego uroczystym zakończeniu.

Tego samego odpustu papież udzielił także wiernym, którzy nie będą mogli przybyć do Walencji. Chcący go uzyskać winni duchowo łączyć się z uczestnikami tego spotkania, odmawiając w rodzinach Ojcze Nasz, Wierzę w Boga oraz inne modlitwy w intencji uproszenia Miłosierdzia Bożego nad rodzinami.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama