Polska jest ważna dla chrześcijaństwa

"Polska jest bardzo ważna dla chrześcijaństwa w Europie i na świecie"- napisał w niedzielnym wydaniu dziennika "L'Osservatore Romano" założyciel i lider rzymskiej Wspólnoty św. Idziego Andrea Riccardi.

W artykule pt. "Do serca wiary", poświęconym pielgrzymce Benedykta XVI do Polski znany włoski działacz katolicki podkreślił, że to polski kler i Episkopat wraz z niewielką grupą świeckich podsycały opór przeciwko komunizmowi. Riccardi zauważył, że podróż Benedykta XVI do Polski była hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, ale również wyrazem uznania dla roli, jaką odgrywa polski katolicyzm.

Przywódca Wspólnoty świętego Idziego przypomniał związki kolejnych papieży XX wieku z Polską i Kościołem w naszym kraju: przyszły Pius XI był nuncjuszem apostolskim w Warszawie po pierwszej wojnie światowej. Paweł VI pracował w młodości w nuncjaturze w Polsce, a potem już jako papież chciał przyjechać na tysiąclecie chrztu Polski, na co nie zgodziły się władze PRL.

"Stolica Apostolska z przejęciem obserwowała wydarzenia w Polsce"- dodał Riccardi i stwierdził następnie, że to za pontyfikatu Jana Pawła II "szeroka opinia publiczna odkryła polski katolicyzm, jego opór i witalność".

"Jan Paweł II nie wprowadził polskiego modelu w Kościele powszechnym, ale - silny historią »narodu-męczennika« - skierował orędzie uniwersalne"- napisał włoski działacz katolicki. Przytoczył słowa na temat siły polskiego Kościoła, wypowiedziane przez Benedykta XVI w warszawskiej katedrze świętego Jana: "Z uznaniem i wdzięcznością wspominamy tych, którzy nie ulegali siłom ciemności".

Zdaniem Riccardiego Benedykt XVI pojechał do Polski, by "dać swój wkład w mocną przyszłość polskiego Kościoła". Wyrażając przekonanie o wielkim znaczeniu przemówienia, skierowanego przez Benedykta XVI do polskiego duchowieństwa Riccardi dodał, że kler odegrał też rolę historyczną. "Opór przeciwko komunizmowi był podsycany przez Episkopat, kler i niewielką grupę świeckich" - zaznaczył autor artykułu.

"Polski etap pontyfikatu Benedykta XVI miał istotne znaczenie dla polskiej historii, która wkracza w nową fazę. Potwierdził, że polskie chrześcijaństwo stanowi pierwotny składnik tego europejskiego. Wskazał drogę na przyszłość: w tym sensie było to orędzie nadziei" - pisze włoski działacz.

Jednakże polska stronica pontyfikatu Josepha Ratzingera spełniła również ważną funkcję konsolidującą wspólnotę i rozbudzającą uczucie jedności chrześcijan Europy, tak ważną w chwili zagubienia i ustępstw w różnych dziedzinach życia"- podkreślił Riccardi w artykule zamieszczonym na pierwszej stronie watykańskiego dziennika.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama