Benedykt XVI do młodych na Lednicy

Papież Benedykt XVI pozdrowił młodzież zebraną na Polach Lednickich.

Na ogromnym telebimie, ustawionym w pobliżu Bramy Ryby, odtworzono nagranie zarejestrowane wcześniej w Watykanie.

"Wszystkich zawierzam Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię" - powiedział do młodzieży Ojciec Święty.

Benedykt XVI skierował także do młodych ludzi przesłanie, które odczytał abp Henryk Muszyński.
Publikujemy jego treść:

Wspominając niedawne spotkanie z młodzieżą w Krakowie, papież Benedykt XVI przesyła za moim pośrednictwem serdeczne pozdrowienie młodym zgromadzonym na Polach Lednickich. Pamięta o nich, czemu dał wyraz podczas środowej Audiencji Generalnej.

Hasło tegorocznego, dziesiątego już, spotkania młodzieży w Lednicy obwieszcza, że "Jezus jest drogą". On sam to powiedział: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). Młody człowiek ma do wyboru wiele dróg: droga powołania, małżeństwa, rodziny, pracy zawodowej, realizacji własnych pragnień i zamierzeń. Wszystkie te drogi, właściwie rozpoznane, dla chrześcijan zbiegają się w jednym punkcie. Łączą się w Chrystusie, który stanowi ich cel, a Jego nauczanie wyznacza marszrutę. Papież Benedykt XVI głęboko wierzy, że młodzi zebrani na Polach Lednickich, którzy już wielokrotnie dawali wyraz swojemu przywiązaniu do Chrystusa, podejmą w życiu codziennym tę drogę, którą dla każdego i każdej osobiście wyznacza Boży Syn. Zdecydowane pójście tym szlakiem będzie wymagające, ale ostatecznie będzie prowadzić ku szczęściu, którego wszyscy oczekujemy.

Ojciec Święty serdecznie pozdrawia wszystkich uczestników lednickiego spotkania i z serca udziela im swego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z wyrazami szacunku

Arcybiskup Leonardo Sandri Substytut Sekretariatu Stanu

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama