80 procent Polaków czeka na Papieża

80 procent Polaków oczekuje przyjazdu papieża Benedykta XVI, a ponad 66% zamierza uczestniczyć w spotkaniach z Ojcem Świętym bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów - poinformował w Warszawie Przemysław Krawczyński z Instytutu Badawczego Millward Brown.

Badania dotyczące religijności Polaków i stosunku do papieży Benedykta XVI i Jana Pawła II zostało przeprowadzone przez Millward Brown dla Katolickiej Agencji Informacyjnej w dniach 21-24 kwietnia, na próbie 1002 osób.

Socjolog Tadeusz Szawiel z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, prezentując badania podkreślił, że 60% ankietowanych postrzega Benedykta XVI przez pryzmat Jana Pawła II, a 50% postępuje zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI. 55% badanych uważa go za "swojego papieża i nie ma problemu z jego niemieckością".

Polaków poproszono m.in. o ustosunkowanie się do stwierdzenia, że "Benedykt XVI ma taki sam autorytet, co Jan Paweł II". Prawie połowa badanych - 49,4% - nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, a niespełna jedna trzecia - 28,94% - uznała, że się z nim zgadza. Jan Paweł II miał też - zdaniem ankietowanych Polaków - nieporównywalnie większy wpływ na sytuację polityczną na świecie niż Benedykt XVI.

Na pytanie zadane rok po śmierci Jana Pawła II, kim był polski papież, przeważają opinie uznające go za autorytet moralny (70,37%) i duchowego przywódcę Polski (50,47%). Dodatkowo uznano Jana Pawła II za dobrego kapłana (41,97%) i nauczyciela (41,85%). W dalszej kolejności wymieniano fakt bycia pisarzem (18,63%).

Odpowiadając na pytanie, co zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, respondenci wskazywali: religijność Polaków - 54,44%, upadek komunizmu na świecie - 50,40%, odnowę Kościoła - 40,34%, naszą wiarę - 35,56%, niepodległość Polski - 31,48% Nieco ponad 7% nie wie, co zawdzięczamy Janowi Pawłowi II.

Według Tomasza Żukowskiego z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, należy uznać, że w opinii Polaków pokolenie JP II to raczej wszyscy Polacy niż wyłącznie polska młodzież. Ze stwierdzeniem "Pokolenie JP II to wszyscy Polacy" zdecydowanie się zgadza się jedna trzecia Polaków (30,93%), "raczej się zgadza" - 12,62%, a "zdecydowanie się nie zgadza" - 3,52%, prawie 5% miało trudności z odpowiedzią na to pytanie.

Z badań tych wynika też, że większość Polaków czuje się związana z wyznaniem rzymskokatolickim (96,5%), znikomy odsetek deklaruje przywiązanie do innej wiary: prawosławnej (0,25%), ewangelicko-augsburskiej (0,1%), mahometańskiej (0,08%), innej od głównych (0,07%), a 2,17% uważa się za niezwiązanych z żadnym wyznaniem.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama