Wizyta Papieża Benedykta XVI w Warszawie

28 kwietnia 2006r. w Urzędzie m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5 odbyła się konferencja prasowa dotycząca wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w stolicy. (Biuro Prasowe Urzędu m.st. Warszawy)

W spotkaniu wzięli udział: Jego Ekscelencja Biskup dr Piotr Jarecki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Archidiecezji Warszawskiej ds. pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI, Mirosław Kochalski – Pełniący Funkcję Prezydenta m.st. Warszawy, Ks. dr Andrzej Tulej – Koordynator prac szczegółowych, Marek Trosiński – Koordynator m.st. Warszawy, przewodniczący Zespołu ds. przygotowania m. st. Warszawy do wizyty Papieża Benedykta XVI, Podinspektor Jacek Kędziora – Komendant Stołeczny Policji.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Archidiecezji Warszawskiej i Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialni za poszczególne punkty organizacji papieskiej pielgrzymki, w tym Aurelia Ostrowska – Kierownik Grupy Opieki Zdrowotnej, Grażyna Melanowicz z Grupy Pomocy Społecznej, Ks. prał. dr Wiesław Niewęgłowski i Bartłomiej Biskup odpowiedzialni za kontakty z Mediami oraz ks. prał. Andrzej Przekaziński, który przedstawił wizualizację projektu papieskiego ołtarza.

Spotkanie rozpoczął krótkim przemówieniem Jego Ekscelencja Biskup dr Piotr Jarecki. „Czeka nas wielki czas – mówił biskup - wizyta Ojca Świętego w Stolicy. Czeka nas czas wielkich przygotowań, ale też czas wielkich przeżyć duchowych. Niech nasze serca będą przygotowane na obecność Ojca Świętego, a przez niego Jezusa Chrystusa. Jest to pierwsza pielgrzymka następcy naszego ukochanego papieża Jana Pawła II. Szczególne też jest jej miejsce – pl. Piłsudskiego, który tak mocno wpisał się w duchową i historyczną tradycję Polaków i Kościoła w Polsce.” Biskup Jarecki opowiedział o przygotowaniach do pielgrzymki i jak sam określił „wzorowej współpracy z miastem” w tym zakresie.

Prosił też, aby Warszawiacy szczególnie przygotowali się na papieską wizytę:

„Apeluję do wszystkich Warszawiaków i Pielgrzymów, abyśmy godnie przyjęli Ojca Świętego dekorując nie tylko nasze serca, lecz także nasze domy.”

Następnie dziennikarzy powitał Pełniący Funkcję Prezydenta m. st. Warszawy Mirosław Kochalski: „Chciałbym poprosić Warszawiaków, abyśmy w tych dniach pozostali w Warszawie. Chciałbym, żeby był to dzień, w którym wszyscy mogli się spotkać i uczestniczyć w tym absolutnie jedynym wydarzeniu”. Prezydent zapewnił o pełnej gotowości Stolicy do organizacji tak wielkiego wydarzenia, jakim jest papieska wizyta. Chcąc ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom miasta oraz przybyłym z wielu stron Polski pielgrzymom Prezydent ogłosił, że na sesji Rady Miasta podjęta została uchwała o możliwości bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w tych dniach.

„26 maja będzie dniem kulminacyjnym tego największego wydarzenia. W związku z tym apeluję do przedsiębiorców ażeby rozważyli ogłoszenie dnia wolnego od pracy, albo żeby tak zorganizowali pracę w swoich firmach, żeby Ci wszyscy, którzy chcą, mogli w tych wydarzeniach uczestniczyć.”

Na koniec Mirosław Kochalski zażartował: „Podania o pogodę zostały wysłane do Opatrzności i mam nadzieję, że już rozpatrzone. Obyśmy jeszcze w tym zakresie dostali wsparcie”.

Na konferencji przedstawiony został oficjalny plan pobytu Papieża w Warszawie: trasa przejazdu i poszczególne punkty wizyty. Kierownicy grup organizacyjnych opowiedzieli o przygotowaniach miasta w zakresie polityki społecznej, opieki medycznej oraz sposobów informowania pielgrzymów.

Jednym z ostatnich punktów spotkania było pokazanie wizualizacji projektu papieskiego ołtarza zaprojektowanego przez Tomasza Kosmę Kwiecińskiego z ATJ Architekci. O projekcie i inspiracji opowiedział odpowiedzialny za kwestie dekoracji Ks. prał. Andrzej Przekaziński.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama