Stolica Apostolska o Kościele katolickim w Polsce

W Polsce na koniec ub.r. żyło ponad 36,6 mln katolików, którzy stanowili prawie 96 proc. ludności kraju.

Wierni należeli do 10114 parafii, w których pracowało 28546 księży, w tym 22221 diecezjalnych i 6325 zakonnych oraz 23304 siostry zakonne i 1522 braci zakonnych, jest też 7 diakonów stałych. Te i wiele danych podało 26 kwietnia Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przy okazji przedstawienia szczegółowego - dziennego i godzinowego - programu pielgrzymki Benedykta XVI do naszego kraju w dniach 25-28 maja.

Z danych, udostępnionych przez Biuro Prasowe, a opartych na materiałach Urzędu Statystyki Kościoła w Watykanie, wynika ponadto, że Kościół w Polsce dzieli się na 45 jednostek terytorialnych (metropolie, diecezje obrządków łacińskiego i bizantyńskiego, ordynariat polowy itp.), a oprócz 10114 parafii komunikat wspomina o 800 "innych ośrodkach duszpasterskich". Na dzień 1 kwietnia br. było w naszym kraju 133 biskupów. Biuro Prasowe podało też, że w naszym kraju 1081 osób należy do instytutów świeckich i działa 14418 katechetów.

Jeden kapłan ma w Polsce do obsłużenia 1283 katolików, a na jeden ośrodek duszpasterski (chodzi przede wszystkim o parafie) przypada średnio 2,62 księdza. Do kapłaństwa przygotowuje się 1803 kandydatów w seminariach niższych i 6427 kleryków w seminariach wyższych, co w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców daje wysoki wskaźnik 16,82 seminarzystów wyższych, a na 100 tys. katolików - nawet 17,55. Na 100 kapłanów przypada ponad 22,5 alumnów.

Według danych watykańskich, Kościół katolicki w naszym kraju na koniec 2005 r. prowadził 1240 przedszkoli i szkół podstawowych, do których uczęszczało ponad 132,6 tys. uczniów, 417 szkół niepełnych średnich i średnich z prawie 83 tys. uczniów oraz 69 szkół wyższych i uniwersytetów, mających ponad 100 tys. słuchaczy. Do Kościoła należą ponadto 33 szpitale, 244 ambulatoria, 267 domów starców, zakładów opieki dla niepełnosprawnych i nieletnich, 538 sierocińców i domów opieki nad dziećmi, 1820 poradni rodzinnych i ośrodków ochrony życia, 1462 wychowawcze ośrodki specjalne i reedukacyjne i 287 innych instytucji o charakterze charytatywnym bądź wychowawczym.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg