Dzieła zebrane Jana Pawła II

Wydanie "Dzieł zebranych" papieża Jana Pawła II posłuży przybliżaniu myśli Ojca Świętego, pogłębianiu jego treści i doktryny, a także zachęci nas wszystkich do głębszego życia wiarą - powiedział metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz podczas promocji pierwszego tomu zbioru, którego wydawanie rozpoczęło Wydawnictwo M.

"Dzieła zebrane", z których pierwszy tom zatytułowany "Encykliki" mamy już przed sobą, jest wydaniem pięknym i monumentalnym, dokonanym z udziałem znawców nauczania Jana Pawła II - ocenił kard. Dziwisz. Jak zaznaczył, 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II stanowi ogromny dorobek duchowy, ale także doktrynalny i kulturalny.

Dziedzictwo to jest zawarte w encyklikach, adhortacjach apostolskich, konferencjach z okazji audiencji środowych, niezliczonych homiliach, kazaniach i innych wystąpieniach na różnych areopagach świata w czasie jego podróży apostolskich - mówił metropolita krakowski.

Dziś próbujemy ogarnąć nauczanie Jana Pawła II i żyć nim, wdzięczni Bogu za papieża z rodu Polaków. Jesteśmy wdzięczni za to, że z taką prostotą i jednocześnie z tak wielkim zaangażowaniem osobistym przybliżał nam, ludziom przełomu XX i XXI wieku, Chrystusa - Odkupiciela człowieka. W każdym dokumencie, każdym liście apostolskim i nawet w najmniejszym przemówieniu czujemy jego wielką bliskość i moc jego miłości, zakorzenionej w Bogu - podkreślił.

W czwartek krakowskie Wydawnictwo M zaprezentowało pierwszy tom "Dzieł zebranych" Jana Pawła II, zawierający 14 papieskich encyklik. Kolejne 14 tomów - zawierających adhortacje, listy, konstytucje apostolskie i orędzia, katechezy, homilie i przemówienia, modlitwy i rozważania oraz pisma prywatne - będzie się ukazywać co 3-4 miesiące. Wydanie całego cyklu potrwa ponad trzy lata.

Przewodniczący komitetu redakcyjnego, ks. Paweł Ptasznik, ocenił, że w publikacji zamieszczone zostanie około 90% nauczania Ojca Świętego. Zbiór uformowany według rodzajów dokumentów, a nie chronologii, zostanie wzbogacony o wstępy do papieskich pism, opracowane przez wybitnych teologów z różnych środowisk naukowych. Pierwszy tom otwiera wstęp kardynała Josepha Ratzingera z 2003 roku.

Wstępy te ułatwiają czytelnikowi, także temu, który nie ma wykształcenia teologicznego, zrozumienie treści poszczególnych dokumentów - zaznaczył ks. Ptasznik.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg