Greccy studenci prawosławni u ojca świętego

Jako znak nadziei określił papież pozytywny ostatnio rozwój relacji z grecką Cerkwią prawosławną. Spotykając się z grupą studentów z tego Kościoła przypomniał, że po wizycie jego poprzednika w Grecji podjęto szereg inicjatyw współpracy.

Służą one lepszemu wzajemnemu poznaniu oraz formacji młodych pokoleń. Wymiana wizyt, stypendia naukowe i współpraca na polu wydawniczym okazały się pożyteczne dla rozwoju dialogu i pogłębienia miłości między obu Kościołami. Benedykt XVI wyraził wdzięczność Diakonii Apostolskiej – prawosławnej instytucji kierowanej przez obecnego na audiencji biskupa Agathangelosa – za inicjatywy podejmowane na polu formacji. Realizuje je ona wspólnie z katolickim Komitetem Współpracy Kulturalnej z Kościołami prawosławnymi, działającym w ramach Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Jedną z nich jest obecna 5 dniowa (24-28.02) wizyta w Rzymie grupy 31 prawosławnych księży i seminarzystów studiujących na uniwersytecie w Atenach. W jej programie znalazło się między innymi odwiedzenie biblioteki watykańskiej i klasztoru katolickich mnichów greckich w Grottaferrata pod Rzymem, a – 28 lutego – Radia Watykańskiego.

„Musimy stawić czoło wyzwaniom, które zagrażają wierze, i pielęgnować duchowe podłoże, które przez całe wieki karmiło Europę – stwierdził ojciec święty. Trzeba utwierdzać chrześcijańskie wartości, promować pokój i spotkanie również w najtrudniejszych warunkach. Należy pogłębiać te elementy wiary i życia kościelnego, które mogą nas doprowadzić do pełnej komunii w wierze i miłości – zwłaszcza teraz, gdy oficjalny dialog teologiczny między Kościołem katolickim a całą Cerkwią prawosławną zostaje powtórnie podjęty z nową energią”. Papież przekazał też pozdrowienia prawosławnemu arcybiskupowi Aten Christodulosowi, przypominając jego udział w uroczystościach pogrzebowych Jana Pawła II.

«« | « | 1 | » | »»