Benedykt XVI upomniał zakon

Papież Benedykt XVI zaapelował do Wspólnoty św. Jana o okazanie większej troskliwości w przyjmowaniu nowych członków.

Podczas środowej audiencji generalnej Papież życzył zakonnikom "coraz większej zdolności rozróżniania" powołań osób zgłaszających się do zakonu. Dotyczy to także zadań, do jakich są powołani jej członkowie "w pełnej zaufania współpracy z pasterzami Kościołów lokalnych".

- Niech pielgrzymka do Rzymu zorganizowana z okazji 30. rocznicy istnienia będzie dla zakonu czasem odnowy - życzył Papież i wyraził nadzieję, że członkowie Wspólnoty św. Jana "przeanalizują wszystko, co dotychczas przeżyli" i będą "wzrastać w świętości".

Z pielgrzymką przybył do Rzymu również 94-letni o. Marie-Dominique Philippe, założyciel Wspólnoty św. Jana. Jest to jedna z najdynamiczniej rozrastających się wspólnot zakonnych w Kościele katolickim. Szybki wzrost odnotowuje także jej gałąź żeńska.

Wspólnocie św. Jana zarzuca się m.in. wywieranie moralnego nacisku na jej członków, zabraniając im np. kontaktu z rodzicami. W 1997 r. ówczesny arcybiskup Paryża, kard. Jean-Marie Lustiger, odebrał jej prawo do opieki duszpasterskiej w renomowanej szkole prywatnej College Stanislas.

Założyciel, o. Marie-Dominique Philippe urodził się w 1912 r. w Cysoing na północy Francji. W 1930 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, a w 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1945-1982 był profesorem filozofii na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu w Szwajcarii. Skupiła się wokół niego grupa studentów pragnących jedności między nauczanymi prawdami i osobistym życiem nauczającego. 8 grudnia 1975 r. w cysterskim opactwie Lérins we Francji, w trakcie głoszonych przez niego rekolekcji, zawiązała się wspólnota braci. Jej powstaniu patronowała mistyczka Marta Robin. Reguła Wspólnoty oparta jest na Ewangelii św. Jana.

O. Philippe jest cenionym rekolekcjonistą dla księży i osób konsekrowanych. W domu Marty Robin przez 17 lat prowadził także rekolekcje dla członków powołanych przez nią Ognisk Miłości. Założył Wolny Uniwersytet Nauk o Człowieku w Paryżu. Jest autorem wielu książek z zakresu filozofii, teologii mistycznej, życia duchowego, pedagogiki rodzinnej.

W 1981 r. Wspólnota św. Jana osiadła w Burgundii. Po roku powstało zgromadzenie sióstr kontemplacyjnych, dwa lata później - zgromadzenie sióstr apostolskich. Dziś 500 braci oraz 257 sióstr kontemplacyjnych i 150 apostolskich żyje w kilkudziesięciu domach zakonnych na całym świecie.

Cechą charakterystyczną Wspólnoty jest poszukiwanie prawdy poprzez studiowanie filozofii i teologii. Szczególne miejsce zajmują tu myśl św. Tomasza z Akwinu i metafizyka. Wspólnota nie ma ukierunkowanego charyzmatu apostolskiego - pragnie służyć Kościołowi modlitwą i poszukiwaniem prawdy, a dzieła apostolskie podejmuje w zależności od lokalnych potrzeb. Np. we Francji bracia i siostry pracują wśród narkomanów, w Wilnie zajmują się formacją w diecezjalnym seminarium duchownym, a w Bukareszcie organizują opiekę nad tzw. dziećmi ulicy

«« | « | 1 | » | »»