Ekumeniczna delegacja Finlandii u Benedykta XVI

Doroczne wizyty fińskiej delegacji ekumenicznej u papieża są wyrazem bliskich kontaktów i owocnego dialogu ekumenicznego, stanowiąc okazję do dalszych postępów na tej drodze oraz do pogłębienia ekumenizmu duchowego.

Benedykt XVI mówił o tym 19 stycznia przyjmując przedstawicieli Kościołów Finlandii, którzy jak co roku przybyli do Rzymu z pielgrzymką do grobu świętego Henryka – apostoła i patrona tego kraju. Ojciec święty odniósł się z uznaniem do prac Komisji Dialogu Katolicko-Luterańskiego w Finlandii i Szwecji, które rozwijane są w oparciu o podpisaną w 1999 r. wspólną deklarację na temat nauki o usprawiedliwieniu. W specyficznym kontekście krajów skandynawskich komisja ta studiuje dokonania i nadal istniejące różnice między luteranami a katolikami dochowując wierności prawdzie Ewangelii. Benedykt XVI nawiązał do trwającego właśnie tygodnia ekumenicznego.

„W tych dniach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jesteśmy szczególnie świadomi, że jedność jest darem i że musimy nieustannie prosić Boga o ten dar – mówił papież. Naszą pewną nadzieją jest Jego obietnica: „Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”(Mt 18, 19-20). Dziękujmy Bogu za wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w dialogu katolicko-luterańskim i módlmy się, aby napełnił nas swym Duchem, który nas wiedzie do pełni prawdy i miłości”.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja