O. Koprowski: Sens papieskiej pielgrzymki

Ks. Andrzej Koprowski SJ, który jest członkiem goszczącej w Polsce delegacji watykańskiej, apeluje do mediów, aby nie patrzyły na pielgrzymkę Benedykta XVI do Polski jako na sensację i nie skupiały się tylko na ewentualnej trasie, lecz starały się przybliżyć jej głębszy sens.

Zbliżająca się wizyta papieża w Polsce - jak zapowiedział jezuita - jest przede wszystkim spotkaniem Kościoła powszechnego z Kościołem i społeczeństwem w Polsce.

Ks. Koprowski poinformował, że celem rozpoczynającej się dziś wizytacji ewentualnych miejsc pielgrzymki Benedykta XVI przez delegację watykańską z udziałem polskich organizatorów, jest przede wszystkim zebranie maksymalnej ilości informacji. Zostaną one później przedstawione Ojcu Świętemu i jego otoczeniu oraz poddane szczegółowej analizie. W oparciu o nie zostanie opracowany program papieskiej pielgrzymki, który może być gotów - jak podkreślił jezuita - na przełomie stycznia i lutego. Goszczącej w Polsce delegacji Stolicy Apostolskiej, która dokona objazdu proponowanych miejsc pielgrzymki Benedykta XVI do Polski przewodniczy dr. Alberto Gasbarri.

«« | « | 1 | » | »»