Anioł Pański: Wspomnienia z Kolonii

Swą ubiegłoroczną podróż na Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii przypomniał Benedykt XVI w rozważaniach przed południową modlitwą Anioł Pański w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia w Watykanie.

Okazją po temu było hasło tamtego wydarzenia: "Przybyliśmy oddać Mu pokłon", które wypowiedzieli Mędrcy ze Wschodu, wspominani w liturgii Kościoła właśnie w tym dniu.

Po wygłoszeniu rozważań i odmówieniu z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra modlitwy maryjnej Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił przybyłych w różnych językach.

Po włosku przypomniał, że dzisiaj przypada Dzień Misyjny Dzieci, ustanowiony przez Piusa XII. Jest to okazja do podkreślenia, że również najmłodsi mają swój udział w misji Kościoła.

- Również ja w swym posługiwaniu liczę na modlitwy dzieci i na wasz aktywny udział w misyjnej działalności Kościoła - zaapelował Ojciec Święty.

Po polsku powiedział: "Pozdrawiam wszystkich Polaków. Boże światło, które prowadziło Mędrców do Chrystusa, niech stale wam towarzyszy. Niech Bóg wam błogosławi".

Wszystkim życzył radosnych i dobrych świąt Objawienia Pańskiego.

Publikujemy cały tekst rozważań papieskich:

Drodzy Bracia i Siostry!

Świętujemy dzisiaj Objawienie Pana, to znaczy jego ukazanie się ludziom, reprezentowanym przez Mędrców - tajemnicze postacie, przybyłe ze Wschodu, o których mówi Ewangelia według Mateusza (Mt 2,1-12). Uwielbienie Jezusa przez Mędrców zostało natychmiast uznane jako wypełnienie Pism prorockich. "I pójdą narody do twojego światła - czytamy w Księdze Izajasza - królowie do blasku twojego wschodu (...) zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na rzecz Pana" (Iz 60, 3.6). Światło Chrystusa, które w grocie betlejemskiej było jakby ściśnięte, dzisiaj szerzy się w całej swej wszechogarniającej mocy. Myślę teraz szczególnie o umiłowanych braciach i siostrach z Kościołów wschodnich, które trzymając się kalendarza juliańskiego, obchodzą dzisiaj święte Boże Narodzenie: kieruję do nich najserdeczniejsze życzenia pokoju i dobra w Panu.

Właśnie dzisiaj nasuwa się spontanicznie przypomnienie Światowego Dnia Młodzieży. W sierpniu ub. roku zgromadził on w Kolonii ponad milion młodych, którzy przyjęli jako swe motto słowa Mędrców skierowane do Jezusa: "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2,2). Ileż razy słyszeliśmy i powtarzaliśmy te słowa!

Obecnie nie możemy, słuchając ich, nie wracać duchowo do tego pamiętnego wydarzenia, które było prawdziwym "objawieniem". Pielgrzymka młodych może być bowiem w swym najgłębszym wymiarze postrzegana jako podróż pod przewodnictwem światła "gwiazdy", światła wiary. I dziś chciałbym rozciągnąć na cały Kościół przesłanie, które zaproponowałem wtedy młodym, zgromadzonym nad brzegami Renu: "Otwórzcie szeroko wasze serca Bogu - powiedziałem wtedy i powtarzam to dzisiaj wszystkim - pozwólcie Chrystusowi, by was zadziwił! Otwórzcie drzwi waszej wolności przed Jego miłosierną miłością! Podzielcie się swoimi radościami i swoimi troskami z Chrystusem, pozwalając, aby oświecił swym światłem wasz umysł i dotknął swą łaską wasze serca" (Przemówienie z 18 sierpnia 2005).

Chciałbym, aby cały Kościół oddychał, tak jak w Kolonii, atmosferą "objawienia" i prawdziwego zaangażowania misyjnego, wywołanego przez ukazanie się Chrystusa, światło świata, posłanego przez Boga Ojca, aby pojednać i zjednoczyć ludzkość siłą miłości. W tym duchu módlmy się gorąco o pełną jedność wszystkich chrześcijan, aby ich świadectwo stawało się zaczynem wspólnoty dla całego świata. Przywołujmy w tym celu wstawiennictwa Najświętszej Maryi, Matki Chrystusa i Matki Kościoła.


Po rozważaniach i odmówieniu modlitwy maryjnej Papież udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił ich w różnych językach. Po włosku przypomniał, że w uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzony jest Misyjny Dzień Dzieci, ustanowiony przez śp. Papieża Piusa XII. "Pod hasłem «Dzieci pomagają dzieciom» Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wspiera tysiące inicjatyw solidarności, wychowując w ten sposób malców do wzrastania w duchu otwarcia na świat i uwrażliwienia na trudności ich rówieśników, którzy są bardziej poszkodowani" - powiedział Ojciec Święty. Dodał, że on sam bardzo liczy na modlitwę dzieci i na ich aktywny udział w misji Kościoła.

Wygłosił następnie krótkie pozdrowienia kolejno po francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku. W naszym języku Papież powiedział: "Pozdrawiam wszystkich Polaków. Boże światło, które prowadziło mędrców do Chrystusa niech stale wam towarzyszy. Niech Bóg wam błogosławi!"

«« | « | 1 | » | »»