Metodyści-katolicy: Szanse na krok ku jedności

Papież popiera projekt przyłączenia się metodystów do wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, podpisanej przed 6 laty przez katolików i luteran.

Dał temu wyraz, przyjmując przebywającą w tych dniach (5-10.12) z oficjalną wizytą w Watykanie delegację Światowej Rady Metodystów. Skupia ona Kościoły liczące łącznie około 34 milionów wiernych.

„Gdyby metodyści wyrazili zamiar przystąpienia do wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu – powiedział Benedykt XVI – byłoby to ważnym krokiem ku pełnej jedności w wierze”. Ojciec święty przypomniał, że katolicko-metodystyczny dialog teologiczny prowadzony jest już od 38 lat. Objął takie tematy, jak wiara i objawienie oraz tradycja i urząd nauczycielski w Kościele. Dialog pozwolił katolikom i metodystom wzajemnie się poznać. Dzięki temu mogą wypowiadać się wspólnym głosem o kwestiach społecznych i etycznych w coraz bardziej laicyzującym się świecie.

Na czele delegacji Światowej Rady Metodystów stoi jej przewodniczący, nigeryjski biskup Sunday Mbang. Poinformował on, że na przyszłorocznym spotkaniu w Korei (czerwiec 2006) Rada podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu. Nawiązał też do postaci poprzednika Benedykta XVI na stolicy Piotrowej. Przypomniał, że kiedy Karol Wojtyła był arcybiskupem Krakowa, łączyła go osobista przyjaźń z tamtejszym pastorem metodystów.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg